35 FRAMLEIS EVAKUERT:

– 35 personar er framleis evakuert, seier ordførar John Opdal i Odda i Hordaland. Det er framleis fare for at hus kan rase ut i elva, men fleire personar har fått flytte heim etter å ha vore evakuert.

35 fortsatt evakuert