Hopp til innhold

22 dødsfall på asylmottak, men UDI endrer ikke noe

I fjor døde 22 asylsøkere ved mottak. Minst ni dødsfall var selvmord, drap og ulykker, ifølge opplysninger fra asylmottakene. – Asylsøkere er i en vanskelig livssituasjon, sier UDI, som ikke vil endre på rutiner.

Drap på asylmottak i Bergen

KNIVDRAP PÅ PARADIS: En 45 år gammel mann ble drept med kniv på Paradis Mottak i mai i fjor.

Foto: Andreas Grimsæth / NRK

2012 ble et dystert rekordår for norske asylmottak. 22 asylsøkere døde mens de satt på mottak, og tall NRK har innhentet viser at minst ni av dødsfallene skyldtes selvmord, drap og ulykker.

2009 har tidligere hatt den tvilsomme rekorden. Da døde 21 beboere på norske asylmottak, samtidig som det bodde hele 19 000 beboere ved norske mottak.

I 2012 var antallet beboere sunket til 15 000, og 22 dødsfall utgjør dermed en langt høyere andel av beboerne.

Tre asylsøkere ble drept ved mottak i fjor. Til sammenligning er det registrert 30 drap i hele befolkningen i Norge.

Stoppes av personvern

Utlendingsdirektoratet (UDI) fører ikke oversikt over dødsårsak. Dermed vet de ikke hva som kan ligge bak dødsfallene.

– Vi får jo et generelt inntrykk, men kan ikke uttale oss om det siden vi ikke fører statistikk, sier Christine Wilberg, som er UDI sin ansvarlige for asylmottakene i Norge.

– Dødsårsak rapporteres til Folkehelseinstituttet. Vi kan ikke registrere det på grunn av hensyn til personvern, sier Wilberg.

Folkehelseinstituttet registrerer ikke dødsfall ved personer som ikke har et norsk personnummer. Derfor har ingen per i dag oversikt.

Drap, selvmord og ulykker

For å finne dødsårsak bak dødsfallene i 2012, kontaktet NRK de enkelte asylmottakene og regionkontorene i UDI.

Vi fikk svar på 17 av dødsfallene, med forbehold om at UDI ikke kunne garantere for opplysningene.

Av disse viser det seg at halvparten var unaturlige dødsfall, altså drap, selvmord og ulykker. Fire tok sitt eget liv, tre personer ble drept og to døde i ulykker.

Sammenlignet med resten av befolkningen er ikke 22 dødsfall mange blant 15000 beboere. Men, langt flere blir drept eller tar selvmord enn ellers i befolkningen.

En av ulykkene skjedde på asylmottaket, da en ovn veltet over en 3 år gammel gutt på Rondeslottet mottak på Sel.

LES OGSÅ: Dette er dødsfallene

Garolin 1

GAROLIN: Garolin Nesaraja og hennes 20 måneder gamle sønn døde av en brann som Garolin ifølge politiet startet selv.

Foto: Privat

– Mange har selvmordstanker

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har besøkt over 70 asylmottak. Generalsekretær Ann-Magrit Austenå mener de møter flere nå med selvmordstanker enn tidligere.

– Vi mener UDI må ta initiativ til å kartlegge hva som ligger bak og se om man finner sammenhenger og likhetstrekk. Uten registrering kan vi ikke ta tak i det, sier Austenå.

Ifølge Austenå har de flere ganger bedt UDI om å forsøke å skaffe seg lovhjemmel til å føre oversikt over dødsfallene.

– UDI må ta en runde med Helsedirektoratet og Datatilsynet. Det må det jo være en felles interesse hos norske myndigheter å bedre situasjonen, som dessverre ser ut til å forverre seg, sier Austenå.

UDI vil ikke gjøre mer

Christine Wilberg

GODT NOK: Christine Wilberg i UDI mener sikkerhetene ved mottakene er god nok.

Foto: Nora Lie/UDI

Asylsøkere er i en vanskelig livssituasjon. En konsekvens av det vil være at sammensetningen av dødsårsaker er en annen enn i resten av befolkningen, sier Christine Wilberg i UDI.

Kunne dere gjøre mer for å unngå unaturlige, voldsomme dødsfall?

– Det er ikke grunn til å spekulere på årsakene her, det vil variere ut fra hva som er dødsårsak. Uten at vi kan si noe om det siden vi ikke fører statistikk. Vi vet antallet dødsfall, men ikke årsakene.

Wilberg sier at asylmottakene i dag tilbyr aktiviteter til asylsøkerne, og at de samarbeider med helsevesenet om å fange opp asylsøkere med behov for ekstra helsehjelp.

– Altfor passivt

Ann-Magrit Austenå

KRITISK: Ann-Magrit Austenå i NOAS mener UDI gjør altfor lite.

Foto: NRK

Det var flere «voldsomme» dødsfall, altså drap, selvmord og ulykker i fjor. Tar dere det som et varsko, slik at dere vil sette i gang tiltak?

– Asylsøkerne er i en vanskelig livssituasjon når de sitter på mottak. Noen har fått endelig avslag og venter på hjemreise, andre venter lenge for å bli bosatt. Sånn vil det nødvendigvis være, sier Wilberg.

Har dere ansvar dersom sikkerheten ved mottakene ikke er god nok?

– Sikkerheten ved mottakene er god ut fra våre rammebetingelser.

– Dette er altfor passivt, sier generalsekretær Austenå i NOAS.

– Dette ville ikke UDI ha sluppet unna med hvis det gjaldt en hvilken som helst annen del av befolkningen, svarer generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå.

Undersøker grove hendelser

– Først og fremst er det forferdelig trist, sier statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet om asylmottakenes opplysninger.

Justisdepartementet mener registrering av dødsårsak bør være opp til helsevesenet. De arbeider nå med en bedre registrering av volds, trusler og andre alvorlige hendelser.

– Alvorlige hendelser rapporteres inn til UDI, vi har en midlertidig løsning for registrering av dette nå. Vi har også satt ned en arbeidsgruppe for å finne mer effektive måter å gjøre dette på, sier Bergersen.