Hopp til innhold

200 utsendte utlendinger sto bak 1.800 straffesaker

Politiet i Hordaland sendte ut 40 prosent flere utlendinger uten lovlig opphold i 2014 enn året før. – Vi prioriterer de kriminelle, forklarer politimesteren.

Illustrasjonsfoto, uttransportering

FLERE BLE UTTRANSPORTERT: 314 utlendinger uten lovlig opphold ble uttransportert av Hordaland politidistrikt i fjor. Det er en økning på 40 prosent fra året før.

Foto: Illustrasjonsfoto

Hordaland politidistrikt la i dag frem krimstatistikken for 2014.

Stengingen av Nygårdsparken og bråket rundt Monika-saken fikk mye fokus i året som gikk, og politimester Geir Gudmundsen startet pressekonferansen med en oppsummering av sistnevnte.

– Det er den saken som har vært mest utfordrende i 2014. Jeg er glad saken er gjenopptatt og blir grundig etterforsket på nytt, sier politimesteren.

LES MER: – Mange medarbeidere er berørt, og synes det er tungt og krevende

Kraftig nedgang i lommetyverier, ran og utpressing

Totalt sett var det i politidistriktet en nedgang i forbrytelser på 2,6 prosent i 2014 sammenlignet med året før. Oppklaringsprosenten økte fra 33 til 37,6.

Unge deler bilder ukritisk på sosiale medier, og blir utsatt for utpressing. Politiet vet at dette skjer, men mange av sakene blir ikke anmeldt.

Geir Gudmundsen, politimester i Hordaland

Tallene viser til dels kraftig nedgang, mellom 8,8 og 23 prosent, i vinningskriminalitet, boliginnbrudd, lommetyverier, ran og utpressing.

– Vi har jobbet opp mot gjengangere og mobile vinningskriminelle i flere år. Arbeidet med de åpne russcenene etter stengingen av Nygårdsparken, og den økte uttransporteringen av utlendinger uten lovlig opphold, der mange er multikriminelle, kan også ha hatt innvirkning på vinningskriminaliteten, sier Gudmundsen.

– Prioriterer kriminelle utlendinger

I 2014 ble 314 utledninger uten lovlig opphold uttransportert, mot 223 året før. Det er en økning på vel 40 prosent.

– Vi har fått mer ressurser for å få det gjort, og prioriterer de kriminelle, sier Gudmundsen.

207 av de uttransporterte, 66 prosent, var straffedømte eller hadde status som siktede.

– Disse sto til sammen for 1.871 straffesaker i våre registre, sier Gudmundsen.

Det tilsvarer et snitt på ni saker per person.

LES OGSÅ: 2000 utlendinger ble anmeldt 18.000 ganger

Politimester Geir Gudmundsen ledet politiets årlige pressekonferanse.

NEDGANG PÅ MANGE OMRÅDER: Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland la i dag frem krimstatistikken for 2014. Tallene viser til dels kraftig nedgang, fra 9 til 23 prosent, i vinningskriminalitet, boliginnbrudd, lommetyverier, ran og utpressing.

Bekymret for unges holdninger til narkotika

34 prosent av de uttransporterte utlendingene ble pågrepet i tilknytning til de åpne russcenene. Tallet på narkosaker økte med 12,2 prosent. Det forklarer politimesteren med økt politiinnsats spesielt i Bergen sør, Nordhordland, Os og Kvinnherad.

– Det er utbredt bruk av cannabis blant skoleungdom, men det er også ofte blitt beslaglagt sterkere stoffer. Politiet er bekymret for holdningene til narkotika blant ungdom, sier Gudmundsen.

Selv om det var nedgang i sedelighetssaker i 2014, uttrykte politimesteren også sin bekymring på dette feltet.

– Unge deler bilder ukritisk på sosiale medier, og blir utsatt for utpressing. Politiet vet at dette skjer, men mange av sakene blir ikke anmeldt, sier Gudmundsen.