19.000 elever skal jakte på mikroplast

SANDVIKEN (NRK): Skoleelever fra 360 skoler i hele Norge skal være forskningsassistenter for Norce. Målet er å kartlegge hvor mye mikroplast det finnes i bebodde strøk.

Mikroplast nasjonalt prosjekt Bergen

LÆRER Å ANALYSERE PRØVER: Elevene blir som forskningsassistenter for plastforsker Marte Haave ved forskningsinstituttet Norce. Her lærer de å bruke lupe for å se mikroplasten.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Mandag startet den nasjonale forskningskampanjen for barn for 2019, og årets tema er «jakten på mikroplasten».

Om lag 19.000 skoleelever fordelt på 360 skoler over hele landet skal samle inn sand- og grusprøver og teste dem for mikroplast.

Elevene blir dermed «forskningsassistenter» for plastforsker Marte Haave ved forskningsinstituttet Norce. Sammen skal de kartlegge hvor mye mikroplast det finnes i bebodde strøk.

– Vi vet at 80 prosent av plasten i havet kommer fra land, så den har et stadium hvor den faktisk befinner seg på land. Men dette er det ikke gjort mange studier på ennå, sier Haave.

Rapporterer selv inn resultatene

På Krohnengen skole i Bergen samler elever fra 6. trinn inn prøver fra skolegården.

Fredag skal de analysere prøvene, og alle funn av plast registreres med størrelse, type og farge.

– Elevene rapporterer selv inn resultatene sine digitalt, og så får vi ut tallene og gjør en kvalitetssikring.

Resultatene i årets forskningskampanje skal bidra til å finne mer ut om kildene til mikroplasten på skoleplassene.

– Vi skal kartlegge hvilke typer mikroplast som finnes og hva som er kildene, sier Haave.

Plastforskning mikroplast Bergen

SAMLER PRØVER I SKOLEGÅRDEN: På Krohnengen skole i Bergen samler elever fra 6. trinn inn prøver fra skolegården.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Et viktig prosjekt

Skoleelev Jenny Blix ser på sanden de har samlet inn i skolegården.

– Vi skal skylle det i saltvann, og så kommer all plasten til å flyte opp på toppen. Da ser vi om det er veldig mye mikroplast, sier hun.

Plastforskning, mikroplast på Khronengen skole i Bergen

SKAL «SILE UT» MIKROPLASTEN: Sanden må røres ut i en mettet saltløsning for at mikroplasten flyte opp.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) var også på besøk i forbindelse med kampanjens første dag.

– Det er veldig kjekt å se hvor viktig de unge synes dette er. For det er et viktig prosjekt, sier Nybø.

Nybø mener forskningskampanjen, som organiseres av Forskningsrådet, Norce og Miljølære, vil kunne anslå hvor mye plast som faktisk er på avveie ute i naturen.

– Det er veldig mye mikroplast. Det er ikke bare én ting vi kan gjøre med det, vi kan gjøre mange ting. En viktig del av dette er forskning.