Hopp til innhold

18-åring døde på institusjon: Var på ettervern hos barnevernet

Statsforvalteren har åpnet tilsynssak etter at en 18 år gammel kvinne døde på en barnevernsinstitusjon i Bergen. Seksjonssjefen utelukker ikke at de vil utvide tilsynet.

Marianne Kildedal, regiondirektør i Bufetat

EN TRAGEDIE: Regiondirektør Marianne Kildedal i Bufetat beskriver dødsfallet som en stor tragedie for pårørende og en stor påkjenning for de ansatte.

Foto: Silje Katrine Robinson / Bufetat

Morgenen søndag 27. august fikk politiet melding om et dødsfall på en barnevernsinstitusjon i Bergen kommune.

Det var en 18 år gammel kvinne som mistet livet.

NRK har vært i kontakt med faren til den avdøde tenåringen. Han er sterkt preget etter å ha mistet datteren sin.

– Situasjonen er helt surrealistisk, forteller han.

Han hadde hatt kontakt med datteren på formiddagen lørdag.

– Hun virket tydelig ruset tidlig på dagen. Det var siste gang jeg snakket med henne, sier faren.

Faren ønsker ikke å snakke noe mer om saken på det nåværende tidspunktet.

Skal ha vært på ettervernstiltak

Politiet sier at dødsårsaken foreløpig ikke er kjent. NRK har fått beskrevet fra flere uavhengige kilder at tenåringen var sterkt ruset da hun kom tilbake til institusjonen lørdag kveld.

Etter det NRK forstår var 18-åringen på et ettervernstiltak på institusjonen.

Bergen flyfoto bergensdalen

Institusjonen i Bergen hadde tilbud til barnevernsbarn som var blitt myndige og trengte et overgangstilbud.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Ungdommer som er fylt 18 år er ikke lenger barn etter barneloven og barnevernloven. Dermed kan de selv velge å flytte ut av en barnevernsinstitusjon.

Noen velger å bli boende som et ettervernstiltak. Når ungdommer ønsker dette, betyr det at de samtykker til å forholde seg til husordensreglene og rutiner som gjelder på institusjonen.

De alminnelige reglene for nødrett og nødverge vil også gjelde, ifølge Bufetat.

Kan bli aktuelt å utvide tilsynet

Statsforvalteren i Vestland har tidligere bekreftet overfor NRK at de skal åpne tilsynssak.

Øystein Breirem Jacobsen, seksjonssjef hos Statsforvalteren, sier at det kan bli aktuelt å føre tilsyn også med andre tjenester enn barnevernet.

Øystein Breirem Jacobsen
seksjonssjef, Statsforvalteren i Vestland

Øystein Breirem Jacobsen hos Statsforvalteren i Vestland sier at det kan bli aktuelt å utvide tilsynet.

Foto: Statsforvalteren i Vestland

– Vi jobber med å få oversikt over hvilke tjenester som har vært involvert. Det kan for eksempel være tjenester som skolehelsetjenestene, eller offentlig helsetilbud, forklarer Jacobsen.

– Det er alltid alvorlig og tragisk når ungdom dør i det offentliges omsorg. Det påvirker oss, legger han til.

Nødverge, men ikke tvang

Barnevernloven sier tydelig at husordensregler, rutiner eller lignende ikke kan innskrenke barns rettigheter etter loven eller forskrifter til loven, og at de ikke må anvendes på en måte som vil være urimelig overfor barnet i det enkelte tilfellet.

Bufetat opplyser videre at en institusjon ikke kan utøve begrensninger eller bruke tvang dersom den unge voksne over 18 år i en konkret situasjon motsetter seg dette.

For eksempel kan institusjonen ikke undersøke rommet til den unge voksne ved mistanke om oppbevaring av rusmidler, dersom ungdommen i den konkrete situasjonen ikke ønsker det.

De ansatte får tett oppfølging

Den gjeldende institusjonen er statlig og underlagt Bufetat.

– Dette er en stor tragedie først og fremst for de pårørende, sier regiondirektør i Bufetat, Marianne Kildedal.

– Det er også en stor påkjenning for våre ansatte, som jobber på institusjonen fordi de ønsker å hjelpe barn og ungdom, sier Kildedal.

Regiondirektøren forteller at de ansatte på den gjeldende institusjonen har blitt fulgt opp og ivaretatt av ledelsen og bedriftshelsetjenesten siden dødsfallet.

Oppfølgingen de kommende dager og uker vil bli tilpasset de behov den enkelte ansatte har, ifølge Kildedal.

Celin Hauge Andersen

Politiadvokat Celin Hauge Andersen forteller at det ikke er mistanke om noe kriminelt.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Dødsårsaken er ikke klar

Det var Dagbladet som først omtalte det politiet betegner som et mistenkelig dødsfall.

– Per nå er det ingen mistanke om at dødsfallet skyldes en straffbar handling. Jeg kan ikke si noe mer om dødsårsaken, sier politiadvokat Celin Hauge Andersen til NRK.

Politiet har opprettet undersøkelsessak.

– Det gjør vi når vi får melding om uventede dødsfall. Formålet er å se om det er grunnlag for en etterforskning, sier hun.

Hun forteller at det foreløpig ikke har kommet noen opplysninger som har gitt grunnlag for å starte etterforskning. Politiet og Statsforvalteren driver nå med selvstendige undersøkelser.

– Vi vil dele opplysninger med dem, sier Andersen.