Intensiverer kampen mot «spøkelsesfiske»: – Ser gang på gang at folk bevisst bryter loven

Myndighetene fant 30 såkalte spøkelsesgarn og -teiner fulle av fisk langs vestlandskysten. Naturvernforbundet frykter for hummerbestanden. – Klar miljøkriminalitet, sier Fiskeridirektoratet.

Kontroll

KONTROLLERER: Inspektørene sjekker om garn og teiner er merket og om fluktåpningene har riktig størrelse.

Foto: Statens naturoppsyn

Hundrevis av garn, teiner og ruser langs vestlandskysten ble kontrollert i en storstilt aksjon forrige uke.

150 fiskeredskaper ble beslaglagt i løpet av det fem dager lange toktet, som var et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Statens naturoppsyn og politiet.

– 120 av dem manglet merking eller riktige fluktåpninger, forteller Vegard Oen Hatten, kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Under kontrollene ble det blant annet funnet forlatte havteiner fulle av fisk og hummer. Totalt fant de 30 garn og teiner med fangst i.

– De bar tydelig preg av å ha ligget i sjøen lenge. Disse teinene er robuste, og kan potensielt fiske for evig. I ett tilfelle var det også hummer i teinen, sier Hatten.

Såkalt «spøkelsesfiske» er et økende problem, ifølge direktoratet. Garn og teiner kan bli liggende i årevis, mens de fanger og tar livet av dyreliv på sjøbunnen.

– Gang på gang ser vi at folk gjør lovbrudd helt bevisst. De tetter igjen fluktåpningene, og setter ut umerkede hummerteiner utenfor sesong. Det er klar miljøkriminalitet, sier Hatten.

Kontroll

ULOVLIG HUMMERFANGST: Hummersesongen starter først i oktober, og to hordalendinger kan vente seg straff for å ha oppbevart hummer i teiner ved bryggen sin.

Foto: Statens naturoppsyn

Fare for hummeren: – Må slås knallhardt ned på

Hummeren er på Norges rødliste over truede arter, og WWF og Naturvernforbundet har lenge advart mot synkende bestand. I 2008 ble det innført strengere regler for hummerfisket, med økt minstemål, fredning av rognhummer og krav om fluktåpning i alle hummerteiner.

Hummersesongen strekker seg kun et par måneder, avhengig av hvor du befinner deg i landet.

Likevel advarte forskere i 2017 om at bestanden var ytterligere svekket etter regelendringen ti år i forveien.

– Vi må fortsette å slå knallhardt ned på tjuvfiskingen, samtidig som vi rydder opp spøkelsesteiner, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, til NRK.

Forbundet mener fredning av hummerterritorium er den beste løsningen for å få bukt med problemet.

– Når du freder områder sender du ut et signal. Det blir også strengere sanksjoner og høyere terskel for å fiske ulovlig. Tjuvfiske av rødlistede arter er alvorlig faunakriminalitet, sier Håpnes.

Råtnetråd på teina

PÅBUD: I fjor ble det påbudt å bruke «råtnetråd» i bomull, nettopp for å sikre seg mot at spøkelsesteiner kunne ligge og fiske i årevis. Men ikke alle følger regelverket.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Rett og slett trist

Direktoratet har varslet flere aksjoner fremover. Forrige ukes aksjon ble avholdt mellom Austevoll og Masfjorden.

To menn ble også fersket i ulovlig hummerfiske. Teiner var plasserte like utenfor kaikanten.

– Når noen fisker hummer i mai, skjer det med overlegg. Når de fisker på en truet art, er det ekstra problematisk. Det er rett og slett trist, sier Hatten i Fiskeridirektoratet.

De hadde en lignende aksjon i april. Da dro inspektørene opp over 200 ulovlige redskaper i løpet av tre dager. 21 av tilfellene resulterte i politisak.

Kommunikasjonsrådgiver Vegard Oen Hatten i Fiskeridirektoratet

ADVARER: Fiskeridirektoratet har varslet flere aksjoner mot ulovlig fiske fremover. – Det er klar miljøkriminalitet, sier Vegard Oen Hatten.

Foto: Jakob Østheim / Fiskeridirektoratet