Kreftforeningen om sjukepleiarstreiken: – Det står om liv og helse

Pasienthotellet ved Haukeland universitetssjukehus stenger fredag ettermiddag på grunn av sjukepleiarstreiken. Kreftforeningen reagerer.

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen
Foto: Peder Bergholt / NRK

55 sjukepleiarar er tatt ut i streik, etter brotet i forhandlingane mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO.

24 sjukepleiarar, altså nesten halvparten av dei streikande, jobbar i Bergen.

Streiken rammar pasienthotell og helsesenter i seks fylke, deriblant Haukeland pasienthotell, som er den største sengeposten på sjukehuset.

150 pasientar mister fredag ettermiddag sengeplassane sine som følge av streiken.

Til vanleg er det flest kreftpasientar som held til på pasienthotellet.

Desse pasientane treng stråling, ventar på operasjonar og ventar på behandling.

Haukeland pasienthotell

BLIR TØMT: 150 pasientar må ut av Pasienthotellet på Haukeland Universitetssjukehus fredag ettermiddag.

Foto: Haukeland universitetssjukehus

– Det står om liv og helse

Kreftforeningen ser svært alvorleg på situasjonen for dei sjukaste kreftpasientane, når pasienthotellet stengjer.

– Det er uhøyrt, seier generalsekretær Anne Lise Ryel.

Ifylgje henne kan det å avbryte ei behandling du alt er i gang med vere kritisk for korleis sjukdomen utviklar seg vidare.

– I tillegg kjem den psykiske belastninga det er og ikkje vite når du får starte igjen. Det står om liv og helse, seier ho.

– Veldig alvorleg

Direktør for drift/teknisk divisjon ved Helse Bergen, Askjell Utaaker, seier situasjonen er svært alvorleg.

– Dette kan etter kvart føre til ein dramatisk situasjon, seier Utaaker til NRK.

Askjell Utaaker

DRAMATISK: Askjell Utaaker seier til NRK at streiken får alvorlege konsekvensar for Haukeland universitetssjukehus.

Foto: Katrine Sunde

Vil de få plass til alle pasientane andre stader?

– Dei som er medisinsk mogleg å flytte vil vi finne plassar til ved andre hotell. Men erfaringsmessig er det mange pasientar vi ikkje klarar å finne plass til. Vi må ta nokon inn på sengeavdelinga, men der er det allereie fullt.

– Vi har eit kjempeproblem på Haukeland universitetssjukehus no, seier Utaaker.

Åstveit Helsesenter også ramma

Ved Åstveit Helsesenter er 19 sjukepleiarar ramma av streik. Det er førebels ukjent kva konsekvensar dette vil få for rehabiliteringssenteret.

Åstveit rehabiliteringssenter

FLEIRE STREIKANDE: 19 sjukepleiarar er tatt ut i streik ved Åstveit rehabiliteringssenter.

Foto: Marit Stensby / NRK

Streikeleiar i Hordaland, Mette Mikkelsen, seier til NRK at dei førebels ikkje har oversikt om kor vidt fleire frå Hordaland vi bli tatt ut i streik.

– Det er berre den sentrale streikeleiinga som har. Vi får vite det seinare.

Mikkelsen fortel vidare at sjukepleiarane kan streike lenge.

– Vi kan streike lenge. Vi har gitt dei som er ramma moglegheit for å søke dispensasjon.