Nå må du blåse uansett hvis du blir stoppet

Nye tall viser ifølge Utrykningspolitiet at 140 000 bilturer gjennomføres hver dag i Norge med en ruspåvirket fører bak rattet. Nå skjerpes innsatsen for å stoppe disse.

UP har kontroll

SKJERPER KAMPEN: Heretter må alle bilister som blir stoppet av UP gjennomføre en alkotest.

Foto: www.nordsveenfoto.no

– Alle som blir stanset i kontroller skal heretter blåse alkotest, sier Terje Oksnes, distriktsleder i Utrykningspolitiet på Vestlandet.

Det vil si at det ikke bare er i rene promillekontroller bilistene må blåse i alkometeret. Også når du blir stanset for å ha kjørt uaktsomt, for nært forankjørende eller for fort. Alkotest skal gjennomføres uansett.

Terje Oksnes, UP

VIL GJERNE TA FLERE: 113 ruspåvirkede førere er stanset på Vestlandet hittil i år. Distriktsleder Terje Oksnes i UP skulle gjerne sett at tallet var høyere.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

– Problemet er jo at det er relativt få ruskjørere vi avdekker i forhold til det høye tallet forskningen viser faktisk kjører i påvirket tilstand, utdyper Oksnes.

140 000 bilturer i rus hver dag

Ifølge Folkehelseinstituttet kjøres 126 000 bilturer i ruset tilstand hver dag i Norge. Men dette tallet er for lavt, ifølge UPs distriktsleder på Vestlandet.

– Det er et gammelt tall. Jeg har også fått tallet 130 000 turer, men det siste oppdaterte tallet vi har fått er 140 000 rusturer daglig, sier Oksnes.

Derfor og med tanke på at rusede bilførere de siste fem årene har vært involvert i 20 prosent av dødsulykkene på veiene, skjerper UP nå innsatsen.

For til tross for at UP aldri har stoppet så mange ruspåvirkede bilførere som de første ti månedene av 2014, er det langt igjen til de rusede sjåførene helt blir borte fra veien.

Har aldri tatt flere

Bare i UPs distrikt på Vestlandet ble 62 000 bilførere kontrollert for ruskjøring. 113 av dem viste seg å være ruset. Både antallet kontrollerte sjåfører, og antallet ruskjørere er ny rekord. Kontrollstatistikken til Utrykningspolitiet i hele Norge viser samme trend, det avdekkes flere ruskjørere enn tidligere over hele landet.

LES OGSÅ: Promillekjører etterlyser flere kontroller

LES OGSÅ: For mange feilberegner julebordfesten

I 2015 er UPs ambisjon å gjennomføre 700 000 alkotester langs veiene i Norge, der 40 000 av disse skal være tester av tungbilsjåfører. Med målrettede kontroller er målet å avdekke minst 1400 rusførere. Et mål som er 30 prosent høyere enn målet var i 2014.

Innblandet i 20 prosent av alle dødsulykker

– Rusede sjåfører er en høyrisikogruppe i forhold til trafikkulykker. Vi vet også at flertallet av disse sjåførene er påvirket av andre stoffer enn alkohol. De fleste av medikamenter, men også narkotiske stoffer, sier distriktsleder Øyvind Støle i Trygg Trafikk i Hordaland.

Ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at ruspåvirkning har vært en medvirkende årsak til 20 prosent av dødsulykkene i trafikken de siste fem årene.

– At alle som blir stoppet skal blåse i alkometer, er et tiltak vi ser svært positivt på. Men det er også veldig viktig at UP bruker kunnskapen de har for å kunne avdekke annen type ruskjøring enn alkohol. Det er UP relativt flinke til å avdekke. Men vi venter i spenning på at man finner de riktige verktøyene, for eksempel såkalt narkometer, som kan avdekke andre type ruskjøring. Det håper vi kommer så snart som mulig, siden det er langt flere som kjører bil påvirket av medikamenter enn alkohol, sier Støle.

LES OGSÅ: Ministeren vil la vegvesenet sjekke promillen

LES OGSÅ: – Kjørt i 63 år – aldri stanset i promillekontroll

Illustrasjonsbilde promillekontroll

FLERE KONTROLLER: UP ønsker å stoppe flere av dem som er ruspåvirket i trafikken.

Foto: Erik Johansen / Scanpix