14 heldt for høg fart

Til saman 14 bilførarar fekk forenkla førelegg i to fartskontrollar i ettermiddag og kveld. 12 vart tekne i 80-sona på riksveg 5 ved Hovland i Flora. Høgste målte fart her var 106 km/t. Ein fekk gebyr for å ikkje ha med førarkort. I ein kontrol på riksveg 15 ved Haugen i Eid fekk to førarae forenkla førelegg for høg fart. Den raskaste vart målt til 72 km/t i 60-sona. Seks bilførarar fekk førelegg for mobilbruk, mens to fekk bilbeltegebyr.