På dødsveien E16 får små feil fatale konsekvenser. Det er veien som tar liv mener vegsjefen.

14 av 19 omkomne på E16 mellom Bergen og Voss, døde i møteulykker. Mange liv kunne blitt spart dersom vegen hadde midtdeler, ifølge ulykkesrapportene.

Dødsulykke E16

TRE DØDE: I oktober 2009 omkom tre personer på E16. Atle Jebsen var en av dem. Ulykkesgruppen i vegvesenet mener de fleste ulykkene her kunne vært unngått.

Foto: Arnstein Karlsen

Strekningen på E16 mellom Bergen og Voss har blitt kalt for «dødsveien» i en årrekke.

Bare fra 2005 til 2012 døde 19 personer på denne strekningen.

Hver dødsulykke blir gransket, men rapportene har vært unntatt offentligheten inntil nå. NRK har gått igjennom alle rapportene.

Helge Eidsnes

VEISJEFEN: Helge Eidsnes (i midten) var brannsjef før han ble regionveisjef for Statens vegvesen. – Det har vært altfor mange dødsfall på E16 Bergen-Voss. Veien har vært høyt prioritert i flere år, sier Eidsnes.

– Små feil får fatale følger

16 av de 19 dødsfallene var i ulykker der en bil kom over i feil kjørefelt. Nesten alle møteulykkene var frontkollisjon med møtende bil.

I de to unntakene var det en bil som kom over i feil felt og kolliderte i en fjellvegg, og en bil som kjørte av veien.

I mange av rapportene spekuleres det i feil hos føreren. En mobiltelefon ble funnet ved beina til en fører. Fikling med radioen kan ha distrahert føreren i feil øyeblikk. En annen sjåfør kan ha sovnet bak rattet.

Likevel er det veien som bærer mye av skylden, mener Regionveisjef på Vestlandet, Helge Eidsnes.

Ved alle møteulykker ville et midtrekkverk avverget ulykken.

Statens Vegvesen, dybdeanalyse 2007

– Vi har en vei som er så smal og svingete, at svært små feil kan føre til en møteulykke. Det er veiens stand som gjør at små førerfeil kan få fatale følger, sier Eidsnes.

Regionsjefen mener dødstallene de siste årene gjør E16 Bergen-Voss til en av Norges aller mest krevende veier.

– Det er altfor mange som dør på denne veien. Den har vært høyt prioritert hos oss i flere år.

Les også:

19 dødsulykker på syv år er gransket.

SE VIDEO: På syv år ble 19 mennesker drept i bilulykker på E16 mellom Voss og Bergen. Av disse 19 døde 16 i møteulykker. Ulykker som kan unngås, ifølge Statens vegvesen.

Midtdeler kan redde liv

Likevel har ikke vegvesenet innført veitiltaket som ulykkesgruppen anbefaler, en midtdeler. Svært mange av rapportene konkluderer med at midtdelere vil hindre nye møteulykker.

Siden 2005 har Statens vegvesen utgitt dybdeanalyser for ulykker i hver region. I rapporten fra 2007 står det at midtdeler vil redde liv.

«Ved alle møteulykker ville et midtrekkverk ha avverget at det ble en møteulykke. Det er imidlertid ikke vegbredde til å montere slikt utstyr overalt uten at det samtidig gjennomføres en større ombygging med breddeutvidelse av vegen.»

– Jeg er veldig skuffet

– Jeg er veldig skuffet over at det bare har blitt gjort kosmetiske endringer på veien, sier Arnhild Jebsen.

Atle Jebsen omkom i en bilulykke tirsdag

OMKOM: Atle Jebsen var en av tre personer som omkom i 2009, da de kolliderte i en lyktestolpe på E16 mellom Voss og Bergen.

Foto: Erlend Aas og Arnstein Karlsen

I 2009 havnet en bil i en kollisjon med et møtende vogntog og tre personer omkom. En av dem var Atle Jebsen, skipsreder i Bergen og Arnhilds ektemann. Enken har fulgt nøye med på hvilke endringer og tiltak som har blitt gjort siden.

– Det er som om veien er sminket litt, men hovedproblemet er igjen.

Blant strakstiltakene er rumlefelt, forbikjøringslommer, rekkverk og bedre vinterforhold. Etter at tiltakene ble innført, kunne vegvesenet raskt se en bedring. I 2012 og 2013 var det ingen dødsulykker på strekningen. Men i 2014 har det vært en dødsulykke igjen.

Jebsen mener veien har blitt oversett, og sier midtdeler burde vært på plass for lenge siden.

– Dessverre er det mange som har opplevd akkurat det samme som meg. Jeg syns det er underlig at de som har makt og myndighet, ikke har gått for midtdeler allerede, sier Jebsen.

I tillegg til dødsulykkene har det vært mange alvorlige ulykker i løpet av de samme årene.

– Dette er hovedfartsåren inn til Bergen, og det kjører mye tung trafikk her. Trafikken øker for hvert år.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Arnhild Jebsen

MISTET MANNEN: Arnhild Jebsen ble enke da Atle Jebsen døde i en ulykke i 2009. Hun sier hun er skuffet over manglende tiltak på veien.

Foto: Steinar Nedkvitne

– Ny vei eneste langsiktige tiltak

Midtdeler har blitt vurdert for E16, men veisjefen mener det ikke lar seg gjennomføre.

– Midtdeler er et viktig tiltak, og ville hjelpe. Men samtidig er veiens konstruksjon, at den er så smal og svingete, et problem, sier Eidsnes.

– Dilemmaet er at mesteparten av veien ikke gir rom til forbedringer, det er ikke plass. Det vi har anbefalt er å gå videre med å planlegge en ny vei.

Han sier veien står øverst på prioriteringslisten til vegvesenet på vestlandet. Et forslag til ny vei er levert myndighetene, og forslaget er sendt ut på høring.

– Forhåpentligvis vil regjeringen behandle dette allerede neste år. Så må det inn i ny nasjonal transportplan, sier Eidsnes.

Helge Eidsnes

NY VEI: Eneste langsiktige løsning er ny vei, sier regionveisjef Helge Eidsnes. I dag er E16 Voss-Bergen for smal til å kunne gjøre nødvendige utbedringer.

Foto: NRK

– Gir meg klump i magen

Det ligger dermed mange år frem i tid før en ny og tryggere vei er på plass. Fire år etter at Arnhild Jebsen ble enke, føler hun og familien seg ikke trygg på veistrekningen.

– Jeg unngår å kjøre her. Jeg tror jeg har kjørt her to ganger på disse fire og et halvt årene. Når jeg kommer hit er det med en klump i magen, sier Arnhild Jebsen.

Ulykker på E16 mellom Trengereid og Voss

År

Antall ulykker

Drepte

Meget alvorlig skadde

Alvorlig skadde

Lettere skadde

2008

 7

 0

 0

 3

 11

2009

 12

 3

 0

 4

 15

2010

 14

 2

 0

 6

 15

2011

 12

 7

 1

 4

 9

2012

 11

 0

 3

 1

 16