13 år gammelt mattegeni

Arne Henrik Horvei Eikeland fra Fana er ikke som andre elever i barneskolen.

Berre 13 år gamal har Arne Henrik Eikeland frå Fana bestått mattepensum for første år på vidaregåande med glans, og i dag fikk han utdelt karkterbeviset. Barneskule-eleven har fått hoppa over matten på ungdomstrinnet og i staden fulgt eit opplegg for ekstra flinke elevar.

YNGST: Arne Henrik lærte seg tallene da han var tre og gangetabellen da han var fem.

I dag fikk han beviset på at han har bestått det høyeste faglige nivået for matematikk på trinn 1 i den videregående skolen med karakteren fem.

Barneskoleeleven, som vanligvis går i 7. klasse ved Søreide skole, har hoppet over matten på ungdomstrinnet og i stedet fulgt et opplegg for ekstra flinke elever.

– Jeg synes det jeg har fått til er flott. Det er ikke så mange andre som klarer det samme. I hvert fall når de går i 7. klasse, sier Arne Henrik Horvei Eikeland.

Selv lærte han seg tall da han var tre år gammel og gangetabellen da han var fem.

Over internett

Morten Helland

IMPONERT: Lærer Morten Helland sier Arne Henrik tydeligvis var klar for matematikk på dette nivået selv om han bare er 13 år.

Foto: Mette Anthun / NRK

Realfagslærer Morten Helland ved Bømlo Videregående skole har stått for undervisningen som skjer over internett. Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er et prosjekt ledet av Senteret for IKT i utdanningen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Helland er imponert over 13-år gamle Arne Henrik. Han sier grunnen til at han ikke nådde opp til 6-eren var fordi gutten også måtte prioritere andre skolefag.

– Han er den yngste i den virtuelle matematikkskolen. Han begynte tidlig og var tydeligvis klar for å ta dette steget nå, sier Morten Helland.

En utfordring

Helland mener det er en utfordring å fange opp begavede elever. Han tror at dersom Arne Henrik hadde blitt fanget opp tidligere så kunne han ha vært på et enda høyere nivå.

Og 13-åringen er langt fra alene. I dag fikk til sammen 10 elever fra ungdomsskolen utdelt kompetansebevis under en tilstelning på Amalie Skram Videregående skole i Bergen.

Positivt å være smart

Morten Helland mener elever som blir omfattet av denne ordningen blir svært glade over å delta.

– Her møter de et miljø der de opplever at det å være smart er noe positivt, sier han.

I år har 16 elever fulgt undervisningen i Hordaland, 13 har ønsket å fullføre med 5,15 i snittkarakter. De øvrige tre har fulgt undervisingen, men uten karakter.

– Nå er vi interessert i å komme i kontakt med nye elever i ungdomsskolene som trenger større utfordringer innen mattematikk. Tilbudet er også neste år gratis for ungdomsskolen der eleven kommer fra, sier Helland.