107 omkom på veiene i 2017

Det er det laveste tallet på 70 år. Men flest omkom i Hordaland.

18-åring omkom i trafikkulykkke i Kvinnherad

OMKOM: En 18 år gammel mann i Kvinnherad ble det siste dødsofferet på veiene i Hordaland i 2017. Fylket hadde flest omkomne i trafikken i fjor.

Foto: Anders Totland / Sunnhordland

107 mistet livet på norske veier i 2017, ifølge tall fra Statens vegvesen.

Det er 28 færre enn i 2016 og det laveste tallet på 70 år.

Hordaland topper statistikken med 12 omkomne i trafikken i fjor.

Seks har - så langt - omkommet i juletrafikken, som regnes fra og med 23. desember til og med 2. januar.

– Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flere møtefrie veier

Gustavsen mener nedgangen hovedsakelig skyldes tre ting.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

BEDRE: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen sier at nedgangen i antall omkomne i trafikken skyldes bedre veier, bedre biler og bedre, mer fornuftige trafikanter.

Foto: Knut Opeide

– Det er bedre veier, bedre biler og det er bedre, mer fornuftige trafikanter. Det er summen av det som skaper en tryggere situasjon, sier Moe Gustavsen.

Han viser blant annet til at vi har fått flere veier som er møtefrie. Det vil si enten firefeltsvei eller midtdelere, som gjør at vi får færre møteulykker. I tillegg har vi fått tryggere biler med blant annet kollisjonsputer og blokkeringsfrie bremser.

Moe Gustavsen trekker også frem at flere gang- og sykkelveier skaper en tryggere totalsituasjon, i tillegg til økt beltebruk.

76 menn, 30 kvinner

Det har vært en utvikling med gradvis færre drepte på norske veier. Ifølge SSB var det i 2011 for første gang siden 1955 færre enn 200 drepte i trafikken.

Til sammenligning var gjennomsnittet på 1970- og 1980-tallet på 442 årlig omkomne.

Flest dødsuykker i 2017 har det vært i Hordaland (12), Akershus (11), Rogaland (9), Oppland (8) og Nordland (8), mens Aust-Agder (1) og Finnmark (2) har hatt færrest.

Vegvesenets foreløpige tall viser at 76 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i 2017.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men et markant trekk i 2017 er en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne er menn over 45 år.

Færre hardt skadde

Etter flere år med stagnasjon i antall hardt skadde, ser det ut til å bli en nedgang i 2017. Prognosene ligger på om lag 620 hardt skadde, noe som er litt mer enn hva Statens vegvesen har satt som mål frem mot 2030.

– Fortsatt blir flere hundre mennesker drept eller skadd for livet i vegtrafikken. Videre nedgang kommer ikke av seg sjøl. Vi skal gjøre vårt for at det skal bli færre som skal oppleve å miste noen eller bli alvorlig skadd i trafikken, sier Gustavsen.

Vegdirektøren er opptatt av å få flere til å holde fartsgrensen og kjøre etter forholdene.

– Om vi lykkes med å få farten ned vil mange av disse dødsulykken vært forhindret. Det betyr liv, mange liv. Her må hver og en av oss som ferdes på veiene ta sin del av ansvaret, sier Gustavsen.