- Vi kom alt for sent i gang

Leder for Helse Vest sin helseundersøkelse etter eksplosjonen i Sløvåg, sier de kom i gang alt for sent. Først ett og et halvt år etter ulykken ble de første innbyggerne undersøkt.

Sløvåg
Foto: Nyhetsspiller / NRK

I juni 2008 sendte NRK Brennpunkt dokumentaren «Mitt skip er lastet med...» . Tre uker etter at programmet var sendt, tok miljøvernminister Erik Solheim for første gang turen til Sløvåg.

På et folkemøte i bygden lovet han innbyggerne en helseundersøkelse . Dagen etter fikk Helse Vest oppdraget og et budsjett på 22 millioner kroner. Bjørg Eli Hollund er leder for denne helseundersøkelsen, og hun vitnet i Nordhordland tingrett i dag i straffesaken mot Vest Tank.

– Det var alt for seint for å få et godt bilde av hvilke akutteplager befolkningen i Sløvåg fikk etter eksplosjonen. Dersom vi hadde startet arbeidet like etter ulykken, kunne vi ha foretatt målinger av hvilke stoffer og doser folk i området ble utsatt for, og vi kunne fått dokumentert eksponeringen. Vi kunne også ha stengt av områder dersom det hadde vært bruk for det.

Helseministeren i tenkjeboksen

God respons på helseundersøking

Førebur helseundersøkingar

Helsesjekken etter ulukka tek til

Ødela prøver

Det ble gjort målinger i området noen uker etter eksplosjonen, som skulle analyseres for den svært giftige svovelforbindelsen hydrogensulfid (H2S). Det var selskapet X-lab som skulle analysere prøvene, og som sommeren 2007 ødela disse i sitt laboratorie. Hollund var på dette tidspunktet leder for selskapet X-lab.

– Det er svært beklagelig at prøvene ble ødelagt, det må vi ta på vår kappe. Dette betyr imidlertid at vi ikke vet hvilke nivåer av H2S det var i området like etter eksplosjonen.

Hollund forteller at andre prøver som ble tatt av to tanker på anlegget så sent som i november 2008, inneholdt H2S.

Ingen hjelp fra SFT

Hollund sa videre at hun hadde etterspurt fra SFT analyseresultat om hvilke utslipp som til vanlig var å finne i Sløvåg, men at at de ikke kunne svare henne på dette. Samme spørsmål gikk til Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten til Vest Tank. Heller ikke disse visste hvordan luften i Sløvåg hadde vært før ulykken i mai 2007.

Helse Vest fikk ikke info

– Det er derfor vanskelig å vite hvilke stoffer som kom fra eksplosjonen og hvilke stoffer som vanligvis er tilstede i Sløvåg. Prøver som var tatt i luften noen uker etter eksplosjonen ga oss noen resultat. Blant annet fant vi flere helseskadelige stoffer som var tilstede i doser man ikke har lov å oppholde seg i over lengre tid.

– Kan finne langtidseffekter

Bjørg Eli Hollund sa i retten idag at hun på tross av at de kom sent i gang og at de ikke har et ordentlig datagrunnlag, skal kunne klare å finne ut hvilke eventuelle langtidseffekter befolkningen kan få.

– Vi kan ikke konkludere nå med at befolkningen ikke vil få alvorlige helseplager som følge av eksplosjonen. Det finnes en del stoffer i området som vi vet har potensial for å føre til luftveisplager, allergier og kreft.

Hollund sier til NRK at det kan være det er nødvendig å utvide undersøkelsen utover fem år, for å være sikker på resultatene.

De foreløpige resultatene viser at jo nærmere folk bor ulykkesstedet, jo flere symptomer har de. Det samme gjelder dem som arbeider på bedrifter i området, kontra dem som har sitt arbeidssted lengre vekke fra Sløvåg.