- Unaturleg for kommunane

Statssekretær i Finansdepartementet, Pål Erik Bjørnestad frå Framstegspartiet, meiner det ikkje er naturleg for kommunane å drive med skatteinnkrevjing. Åtte kontor i fylket kan ryke på grunn av omlegging. Regjeringa har fått kritikk for forslaget, men Bjørnestad meiner skatteinnkrevjing står seg best ved å vere ei statleg oppgåve, og ventar store innsparingar.