- Tull å flytte skipstunnelen

- Aksjonsgruppa som jobbar for ny trasè for Stad Skipstunnel bør skrinleggje planane, meiner fylkesgeolog Bjørn Falck Russenes.

Aksjonsgruppa vil forlate det gjennomarbeidde Mannseidet-alternativet til fordel for ny trasè, Skarsbø-Fløde.

Russenes viser til at det ikkje ligg føre dokumentasjon som tilseier at ein bør velje ny trasè.

Heller ikkje når det gjeld mineralressursar, vil det vere meir tenleg med ny trasè, meiner fylkesgeologen.