Hopp til innhold

- Titusenvis av ørret har rømt

Hobbyfiskere og Fylkesmannen tror ikke på oppdrettsnæringens rømningstall for Osterfjorden.

Regnbueørret med lakselus

Denne regnbueørreten fikk Peter Opitz på kroken den 14. februar i år. - Det var rundt 60 lakselus på fisken, sier han.

Foto: MMS-foto: Peter Opitz

I fjor høst ble det meldt om 500 rømte regnbueørret i Osterfjorden. Dette tallet tror fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Hordaland er altfor lavt og at for få oppdrettsanlegg melder om rømt fisk.

- Det må være snakk om titusener, sier fiskeforvalter Atle Kambestad til NRK.

Grunnen til at han ikke tror på tallene er at hobbyfiskere får regnbueørret i hopetall på kroken.

- Fangstallene og rapportene om rømte fisk stemmer ikke med hverandre, sier han og tror det er snakk om store mørketall.

Han får støtte fra Fiskeridirektoratet som også tror at mange lar være å melde inn om rømt oppdrettsfisk.

- Generelt er det nok en del tilfeller som ikke blir meldt inn til oss. En av årsakene kan være at fisken rømmer uten at oppdretteren er klar over det, eller at de velger å ikke melde i fra til oss, sier regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Hans Cato Haddal.

Atle Kambestad mener at underrapportering gjør arbeidet med å forhindre rømming vanskeligere.

- Vi er også bekymret for Vossolaksen. Mye av fisken som blir fanget har mange lakselus på seg, forteller han.

- Umulig

At det skal være titusener med rømt oppdrettsørret i Osterfjorden, har næringen lite tro på. Sveinung Sandvik, leder i Vestnorsk Havbrukslag, sier at tallene kan være noe høyere enn rapportert, men at det ikke kan være snakk om titusener.

- Da ville en merket dramatisk nedgang i appetitten hos fisken. Det er helt umulig at det er snakk om titusener, sier han.

Han avviser også at næringen ikke melder fra om rømt fisk og mener det er et problem som hører fortiden til.

- Det er kontroll i alle ledd, fra fisken settes ut til den slaktes. Det er stor enighet om at dette er et lite problem, sier Sandvik.

Får oppdrettsfisk på kroken

Peter Opitz

Peter Opitz er redd for at lus på rømt oppdrettsfisk skal gå ut over villfisken.

Foto: Tore Sevheim / NRK

For å kartlegge antallet rømt fisk har biologer og Fylkesmannen engasjert hobbyfiskere i registreringen. Fiskere som får oppdrettsørret på kroken oppfordres til å melde fra om fangsten og dokumentere den i bilder.

Blant dem er hobbyfisker Peter Opitz, som jobber i fiskebutikken Bergen Aktiv i Åsane. Han snakker ofte med fiskere som får oppdrettsfisk på kroken. Selv fisker han tre ganger i uken og drar aldri hjem uten fangst.

- På det meste kan jeg på opp mot 15 fisk. De fleste har også lus på seg, forteller Opitz, som har liten tro på oppdrettsnæringens tall.

- Nei, de tallene er bare tull, mener han.

Nå oppfordrer han alle som fisker i Osterfjorden om å være med å rapportere inn fangsten.

- En må få opp mest mulig av fisken, slik at den ikke ødelegger for annen villfisk, sier han.