- Innbyggerne i Gulen lider av stress

Folkehelseinstituttet konkluderer i undersøkelsene sine med at lukten i Sløvåg ikke er farlig. Ifølge instituttet kan helseplagene beboerne i Gulen har hatt etter eksplosjonen skyldes stress.

Allerede to uker etter eksplosjonen i Sløvåg merket folk i området den sterke gasslukten. Flere meldte om helseplager som oppkast, rennende øyne og sår hals.

Nå mener Folkehelseinstituttet at den sterke lukten etter eksplosjonen og uvissheten rundt denne, kan skyldes stress.

— Det er velkjent at man kan reagere negativt på dårlig lukt. Man kan bli kvalm, få hodepine og man blir uvel. Man det er ikke direkte skadelig sammen med andre sterkere påvirkninger, sier divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet, Erik Dybing.

Gasseksplosjonen fører til stress

Folkehelseinstituttet mener plagene kunne vært unngått dersom Gulen kommune hadde bedt om hjelp fra dem tidligere.

Kommunen på sin side mener instituttet burde tilbudt hjelp langt tidligere. 

Dybing understreker at det ikke er alvorlige helseplager i form av organskader.

Ukjent hva skipet fraktet til Gulen

Rapporten fra Vest Tank som ble levert til Statens forurensningstilsyn (SFT) torsdag, ga ikke noe svar på hva slags avfall anlegget mottok fra Probo Emu.

Rapporten tyder ikke på vesentlig forurensning i omgivelsene rundt bedriften. Prøvene viser i hovedsak svært lave nivåer av forurensning, opplyser SFT.

Tar flere prøver

Men Statens forurensningstilsyn (SFT) er ikke fornøyd med rapporten fra Vest Tank, og sier det bør tas nye prøver for å bekrefte funnene.

De vil også ta ekstra prøver utenfor anlegget for å finne ut hvorfor folk har plager etter eksplosjonen på Vest Tank.

Torsdag måtte bedriften svare på flere spørsmål fra SFT.

Eksplosjon Sløvåg

EKSPLODERTE: Det var 24. mai at tankene til bedriften Vest-Tank i Gulen eksploderte.

Foto: Kåre Ness