- HØYRT SKOT FRÅ HUS:

Politiet rykkjer ut med fleire patruljar til eit bustadhus på Bremnes på Bømlo. – Det er høyrt skot frå eit hus. Vi veit ikkje om nokon er skadd, skriv politiet på Twitter.