- HÅPAR KØPROBLEM BLIR LØYST:

Byutviklingsbyråd Henning Warloe håpar systemet vil gi ein slutt på køproblema i Bergen. – Me meiner denne modellen er enkel å kommunisera, samanlikna med ein nivå med meir gradvis prisendring. Poenget er ikkje kva folk betalar. Poenget er å få til effekt på rushtrafikken, seier Warloe.