- Gikk av hensyn til familien

Hensynet til familien var den viktigste grunnen til at Karlsvik søkte om avskjed fra Forsvaret.

Atle Karlsvik

Atle og An-Magritt Karlsvik med datteren Thea etter pressekonferansen i dag.

Foto: John Gunnar Skien / NRK

- Hensynet til familien var det viktigste, men hensynet til Forsvaret som organisasjon spilte også en rolle, sa Karlsvik under pressekonferansen.

Se hele pressekonferansen her

Atle T. Karlsvik har inngått forlik med staten. Han søker avskjed som kontreadmiral i Sjøforsvaret og betaler tilbake 240.000 kroner. Karlsvik skal nå begynne som rådgiver i Sea Bed Services.

Les hele forliksavtalen her


Det foreligger en skriftlig avtale om forlik som partene offentliggjørde i formiddag.

LES OGSÅ: - Nå er jeg bare fryktelig glad

Begge parter fornøyde

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er mest fornøyd med at Karlsvik forlater sitt embete i Forsvaret og betaler tilbake penger som hun mener han urettmessig har mottatt fra Forsvaret.

En meget lettet Karlsvik møtte opp til pressekonferanse hos sine advokater Dag Steinfeld og Geir Sviggum mandag ettermiddag for å fortelle om forliket som er inngått mellom ham og staten ved Forsvarsdepartementet.

Les Karlsviks melding til pressen her

Den avgående kontreadmiralen møtte i sivil etter at han har stilt i uniform under de to straffesakene der han er frifunnet.

Noen timere senere kommenterte en tydelig fornøyd forsvarsminister forliket sett fra Forsvarsdepartementets side.

Les forsvarets godkjennelse av avskjedssøknaden her

- Det er ikke noe mål for Forsvaret å møte sine ansatte i retten. Jeg er glad for forliket som kom etter det hun kaller en god dialog mellom partene, sa Strøm-Erichsen.

Familie og frihet

- Jeg kunne ikke utsette min familie for flere år med rettssaker mot staten. Vi har vært gjennom belastninger som ingen som ikke selv har opplevd det, kan forestille seg i disse årene, sa Karlsvik.

- Det viktigste for meg var å få ro i livet vårt og komme videre. Tiden løper, den kommer ikke tilbake. Nå ser jeg fram til å bruke min kompetanse og mine krefter i det private næringsliv, sa Karlsvik.

Sa opp

Forliket som ble inngått fredag og offentliggjort mandag, innebærer at Karlsvik selv har sagt opp stillingen som kontreadmiral i Forsvaret. Han er tidligere gitt avskjed av regjeringen, men avskjeden er ikke gyldig uten en rettskraftig dom. Både i tingretten og lagmannsretten var det lagt ned påstand om at Karlsvik skulle fradømmes jobben, men kontreadmiralen ble frifunnet i begge rettsinstanser.

LES OGSÅ: - Prøvde å true meg bort

Staten hadde gått til sivil sak mot ham, og saken skulle startet mandag 7. april. Nå slipper begge parter en ny årelang strid i rettssalene.

Lønn og bolig

Forliket innebærer at Karlsvik betaler tilbake 240.000 kroner og beklager at han har krevd og mottatt dette beløpet. Verken han eller Steinfeld ville gå inn på enkeltheter i dette beløpet, men Steinfeld viste til at kravet på til sammen 800.000 kroner fra staten også inneholdt en post på 260.000 kroner for en form for overtidsbetaling som det er uenighet om mellom Forsvaret og høyere offiserer.

- Bare dette beløpet er høyere enn det Karlsvik nå betaler tilbake, sa Steinfeld.

Karlsvik kommer økonomisk godt ut av forliket. Han beholder full lønn på om lag 800.000 kroner i ett år, og han får bo i Forsvarets bolig fram til juni 2011. Dette siste var viktig av hensyn til familien og det å få ro i tilværelsen, framholdt Karlsvik.

Forsvaret

Karlsvik sa at han hele tiden har vært klar på at han ikke har vært nøyaktig nok på reiseregninger noe han mener han har til felles med andre høyere offiserer i Forsvaret.

- Jeg har skrevet for lite og vært upresis, og enkelte utgifter er utenfor det jeg har hatt fullmakt til, sa han.

Han ga uttrykk for at saken har vært en belastning også for Forsvaret, noe han har lagt vekt på når han har valgt å inngå forlik.

- En sivil sak ville bidratt til ytterligere polarisering og intern splid i Forsvaret, sa Karlsvik.

- Jeg beklager overfor de mange som har støttet meg og som hadde håpet jeg skulle komme tilbake. Men for meg å jobbe sammen med den sittende militære ledelsen ville blitt vanskelig, sa Karlsvik.