- Gi oss fødeavdelinga tilbake

Mannen til Liv Signe Navarsete med klare krav til Helse Førde.

Liv Signe Navarsete og Lars Petter Nesse

Liv Signe Navarsete og vordeektemann Lars Petter Nesse under opninga av operaen i Oslo tidlegare i vår.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Lærdal senterparti og lokallagsleiar Lars Petter Nesse krev at Helse Førde prioriterer lokalsjukehusfunksjonane i Lærdal, Førde og på Nordfjordeid.

Fødeavdeling både i Lærdal og Eid

Både Lærdal og Nordfjordeid må ha fulle lokalsjukehustilbod med akutt- og fødeberedskap, meiner Lærdal senterparti.

Dersom det framleis er pengar att, skal det gå til spesialisthelsetenester. Omfanget av desse er det pengesekken som avgjer, meiner partilaget.