- Feilgrep å fjerne Subutex

Overgangen fra stoffet Subutex til Subuxone for rusmisbrukere har vært et feilgrep mener mange brukere. Det setter unge i fare.

Tidligere rusmisbruker Rolf Henning Johnsen.

FEILGREP: Tidligere rusmisbruker Rolf Henning Johnsen mener det er et feilgrep å fjerne Subutex.

Foto: Johannes Morland / NRK

Nå får de også støtte fra Strax-huset i Bergen.

Suboxone brukes som et alternativ til Metadon i legemiddelassistert rehabilitering av rusmisbrukere.

Subutex

SUBUTEX: Helsedepartementet har bestemt at Subutex skal byttes ut med Subuxone.

Foto: MYCHELE DANIAU / AFP

Subutex skal vekk

Rolf Henning Johnsen satte sin første heroinsprøyte da han var 13 år gammel. Nå har han for første gang fått sin egen leilighet og har vært rusfri i flere år. Mye takket være medikamentet Subutex.

Men nå har helsedepartementet bestemt at Subutex skal vekk.

I stedet får brukerne det nye stoffet Suboxone. Det har skapt storm i miljøet.

- Det er det største feilprosjektet som er gjort i Norge, sier den tidligere rusmisbrukeren om det nye medikamentet.

Setter unge i fare

Heroinsprøyte.

MOTREAKSJON: Formålet med Subuxone er at det ikke skal kunne injiseres via sprøyte. Da vil brukeren få motreaksjoner.

Foto: Illustrasjonsfoto: VG / Scanpix

Rolf Henning Johnsen mener at stoffet setter flere unge i alvorlig fare, fordi dette stoffet er billigere på det svarte markedet.

- Det fører ungdommen enda lenger ned enn de allerede er. Disse ungdommene vet ikke hva de skal ta, derfor tar de Suboxone og heroin i tillegg, sier Johnsen.

- Hvorfor gjør de det?

- Fordi de ikke vet hva som kan blandes og ikke.

- Hva er det som gjør at ungdommen kommer lettere til Suboxone?

- Det er jo billigere å kjøpe, sier Johnsen.

Feil å tvinge

Mange brukere har klaget over at de blir syke av det nye Suboxone.

Leder ved Strax-huset i Bergen, Anne Loennechen, synest det er feil å tvinge alle brukerne over på det nye stoffet.

- Det undrer meg, fordi når det er en del som melder om bivirkninger, så synes jeg det er rart å tvinge brukerne over på Subuxone.

- Det er bekymringsfullt

Sjeflege Kristin Lazaridis ved Bergensklinikkene og de andre tilhengerne av Suboxone sier at formålet er å få det attraktive Subutex vekk fra det svarte markedet.

- Formålet med Subuxone er at hvis noen prøver å sette det med sprøyte, så kommer det motreaksjoner. Både Subuxone og Subutex skal legges som tablett under tungen. 

Lazaridis ser problemstillingen med at flere unge kan bli mer involvert i tunge stoff på grunn av den lave prisen på Suboxone.

- Det kan hende at dette er et ekstra faremoment. Det er bekymringsfullt, sier Lazaridis.

Fikk Subutex tilbake

Etter at han sendte klage til fylkeslegen, har Rolf Henning Johnsen fått tilbake Subutex mens klagen behandles. Han mener flere må få den samme muligheten til å få tilbake Subutex. 

- Får de tilbake Subutex vil det bli ro i rekkene, mener han.