- Bra at Elkem flagger ut

- Bedrifter som er avhengig av subsidier bør forsvinne ut av landet. Det mener professor i samfunnsøkonomi ved NHH, Lars Mathiesen.

Bjølvefossen verft
Foto: NRK

I dag bestemmer trolig Elkem-styret at produksjonen ved Bjølvefossen i Ålvik i Hardanger skal flyttes til Island.

Bedrifter som er avhengig av subsidier bør forsvinne ut av landet.

Lars Mathiesen, professor i samfunnsøkonomi

Mathiesen mener flere bedrifter som Bjølvefossen vil forsvinne ut av landet i årene som kommer. Jakten på ny jobb er alt i gang.

- I dagens situasjon er det knapphet på arbeid i arbeidsmarkedet. Vi må ikke på liv og død opprettholde arbeidsplasser som ikke skaper overskudd, sier Mathiesen ved NorgesHandelshøyskole  i Bergen.

Flytter på grunn av strømregningen

Bedriften skal flyttes til Island på grunn av høy strømpris i Norge.

Fremdeles har mange smelteverk avtaler som sikrer dem strøm ned mot 11 øre per kilowatt time. Elkem vil gjerne ha en ny avtale som sikrer dem strøm med subsidier. Det er dårlig samfunnsøkonomi, mener professoren.

- Kraftintensiv industri har vært basert på at vi har billig strøm i Norge, men det har vi ikke nå. Kraftindustriens glansdager er over.

EØS blokkerer for billig strøm

Politikere leter gjerne med lys og lykte for å finne løsninger for nye kraftsubsidier, men det kan de slutte med, sier Mathiesen. EØS-avtalen blokkerer for at dette er mulig.

- Jeg tror ikke at alle bedrifter innen den kraftkrevende industrien forsvinner nå. Mange av dem har kontrakter som de er bundet til, men på litt sikt vil flere bedrifter forsvinne til utlandet, sier Lars Mathiesen.

Protestmarsj i Ålvik
Foto: Arne Frank Solheim / NRK