- Bilen går foran andres helse

Så er Bergen igjen over grenseverdien for hvor mye nitrogendioksid det bør være i luften. Selv friske personer kan få problemer ved å oppholde seg på enkelte plasser.

Danmarks plass

FREDAG MORGEN: Klokken er 09.30 og forurensningen kan sees over Danmarks plass.

Foto: Jan Inge Ebbesvik / NRK

Klokken 09 fredag morgen lå verdien på utslipp av NO2 på 224 på Danmarks plass. Den nasjonale grenseverdien, fastsatt av Statens Forurensningstilsyn, er på 200 mikrogram NO2 per kubikkmeter.

– Det virker som om folk ikke bryr seg. Vi har invitert publikum til frivillig å delta i en dugnad for å få ned forurensningen. Det følger de ikke og det er skuffende. sier Ingvar Tveit leder i helsevernetaten i Bergen kommune.

– Går foran andres helse

Han mener det kan se ut som om folk tenker mer på seg selv enn for de som bor i området og som sliter med sykdom.

– Det kan se ut som om bilen har en stjernestatus som gjør at den går foran andres helse, sier han.

Luftkvalitet.info har vi fulgt verdiene på Danmarks plass utover morgenen.

  • Klokken 06 - 98 NO2
  • Klokken 07 - 132,7 NO2
  • Klokken 08 - 198,5 NO2
  • Klokken 09 - 224 NO2
  • Klokken 10 - 261,8 NO2

– Vi er nå på et nivå som gjør at de som er hjerte og lungesyke må holde seg inne, det er rett og slett ikke forsvarlig at de oppholder seg i området rundt Danmarks plass, sier han.

Tveit sier at det må vurderes om det skal settes i verk tiltak, og at deres jobb er å fortelle folk hvordan forholdene er nå.