- Bekymringsfull heroin-økning

32 kilo heroin ble beslaglagt første halvår i år. Først og fremst i Oslo og Bergen øker antallet beslag.

Illustrasjonsbilde
Foto: Heiko Junge, Junge, Heiko / Scanpix

- Jeg vil være forsiktig med å benytte halvårstall som grunnlag for å beskrive en trend, men det er bekymringsfullt at antallet beslag av heroin virker å være stigende, sier assisterende Kripossjef Ketil Haukaas.

- I stor fremgang

Totalt er det foretatt 12 470 narkotikabeslag første halvår 2008. Over 2290 av beslagene skjedde i Oslo politidistrikt.

Ketil Haukaas

Assisterende Kripossjef Ketil Haukaas.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Beslagstallene fra KRIPOS viser at de senere års økning i beslag for stoffer som amfetamin, metamfetamin og kokain fortsetter. Disse stoffene er i stor fremgang på narkotikamarkedet og skal ifølge KRIPOS ha fått stor utbredelse.

Cannabis topper

Narkotikastatistikken viser også at både antallet beslag og beslaglagt mengde av heroin øker. Drøyt 32 kilo heroin er beslaglagt hittil i år fordelt på 613 beslag.

Det er beslaglagt over 1 400 kg cannabis fordelt på 5 574 beslag. Dette er ikke noe rekordbeslag, men i forhold til første halvår 2007 har antallet beslag av cannabis økt med 21 prosent.

Antallet beslag av cannabis utgjør dermed om lag 45 prosent av det samlede narkotikabeslaget i Norge.

- Narkotikastatistikken hittil i år underbygger, som tidligere års statistikk, at Norge fortsatt er et attraktivt marked for innførsel og salg av narkotika. Både den beslaglagte mengden og antallet beslag av amfetamin og metamfetamin er fortsatt høyt både i nordisk og europeisk sammenheng, sier Ketil Haukaas.