Hopp til innhold

Zilan bor i en garasje etter avgjørelse fra UDI

Zilan Ali Mohamad (21) kom til Norge med et falskt oppholdskort. Norske myndigheter mente kortet var ekte og sendte henne til et land hun aldri har vært i.

– Dette er helt forferdelig. Zilan er så ung og har aldri vært i Spania. Hun kjenner ingen og bor nå i en garasje alene.

Yousef Eiebo er stebroren til Zilan, men ser på seg selv som hennes far. Han er nå desperat etter å få stesøsteren til Norge etter at det ble gjort det han mener er en grov feil av UDI.

Falskt oppholdskort

Zilan har vært på flukt alene fra Syria i ett år. Målet var Norge siden hennes mor og stesøsken bor i Vestfold. Da hun kom til den norske grensa i desember, hadde hun med seg et oppholdskort som henne selv og familien forteller er falskt.

– På reisen ble det laget et falskt oppholdskort til henne i Hellas, slik at hun kunne komme seg hele veien til Norge. Dette falske oppholdskortet viser at Zilan har oppholdstillatelse i Spania, men det er ikke riktig, sier Eiebo.

Yousef Eiebo, stebroren til Zilan.

FORTVILET: Yousef Eiebo håper Zilan snart kan sitte sammen med han i stua hjemme i Tønsberg.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Da Zilan kom til Norge, fortalte hun politiet at kortet var falskt. Det var viktig for henne å oppgi denne informasjonen slik at hun kunne søke asyl i Norge.

Da politiet undersøkte oppholdskortet, mente de kortet var ekte og sendte henne til Spania.

Slik ble det falske ID-kortet laget av smuglere i Hellas

FALSKT KORT: Dette er en video NRK har fått tilsendt av Noas og familien til Zilan. Videoen viser hvordan smuglere i Hellas laget oppholdskortet til henne før hun ankom Norge.

Vanlig med falske papirer

Sanja Adjulovic er juridisk seniorrådgiver hos Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) og representerer Zilan. Hun mener det er åpenbart at det har blitt gjort en saksbehandlingsfeil av UDI.

– Det er kjent at flyktninger som er på flukt bruker falske dokumenter, og det har de lov til å gjøre. Vi mener det ikke er gjort tilstrekkelig undersøkelser av UDI i henhold til det internasjonale regelverket. Vi mener hennes rettsikkerhet ikke har blitt godt nok ivaretatt.

Adjulovic mener at dersom UDI hadde undersøkt saken nærmere, så hadde ikke Zilan endt opp i Spania.

– Hennes oppholdskort er falskt. Dette er en alvorlig sak.

Sanja Adjulovic, jurist i NOAS

SAKSBEHANDLINGSFEIL: Hadde UDI gjort nærmere undersøkelser hadde ikke Zilan endt opp i Spania, mener Sanja Adjulovic som er juridisk seniorrådgiver i NOAS.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Dokumenter NRK har fått tilgang til, viser at UDI ikke opplyste spanske myndigheter om Zilan sin forklaring hvor hun hevdet at kortet var falskt. De opplyste heller ikke om hennes familie som oppholdt seg i Norge da de ba spanske myndigheter om å overta henne.

– Dette er informasjon som Spania burde fått fra UDI. Det er åpenbart at spanske myndigheter ikke har sjekket oppholdskortet grundig før hun ankom, mener Adjulovic.

Da Zilan ankom Spania, fikk hun beskjed fra spanske myndigheter om at kortet var falskt og at hun ikke hadde oppholdstillatelse.

Zilan havnet på gata i Spania og bor nå i en garasje.

Avdekket ikke at kortet var forfalsket

Enhetsleder i UDI, Pernille Schulerud Søland, forteller at de er kjent med at mange reiser med falske dokumenter. Hun sier at politiet har gjort en dokumentteknisk undersøkelse av oppholdskortet til Zilan som ikke avdekket at det var forfalsket.

– Vi sendte derfor en anmodning til Spania hvor vi ba dem om å overta ansvaret om søknaden om beskyttelse. Spanske myndigheter aksepterte dette ansvaret.

Søland sier at UDI legger til grunn at spanske myndigheter er de som er nærmest til å gjøre grundige undersøkelser av oppholdstillatelsen.

– De kan undersøke opp mot sine registre og systemer om hun har oppholdstillatelse i Spania. Når de aksepterer dette ansvaret, så legger vi det til grunn, sier Søland.

Ifølge henne har de sendt over all dokumentasjon de har slik at spanske myndigheter kan ta stilling til og vurdere oppholdskortet som ble levert inn.

Klage til behandling

NOAS har sendt en klage på vedtaket til UDI. Nå ligger klagesaken til behandling hos Utlendingsnemnda.

Hjemme i en stue i Tønsberg venter stebroren Yousef på fremgang i saken.

– Drømmen hennes er å bli lege i Norge. Alt vi ønsker er at sannheten skal komme frem og at hun får komme til oss i Tønsberg. Oppholdskortet er falskt, og norske myndigheter må innrømme at de har gjort en feil. Hun har sin rett til å søke asyl i Norge, sier han.