Hopp til innhold

Yara-topp frykter partier som er imot vindkraft får makt

Konsernsjef Svein Tore Holsether mener det haster med fornybar kraft til industrien. Nå er han redd et maktskifte vil knuse drømmen om vindkraft.

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara fra 2015.

TRENGER KRAFT: Svein Tore Holsether er konsernsjef i Yara og mener industrien er avhengig av vindkraft.

Foto: William Jobling / NRK

I Porsgrunn er det fortsatt knyttet spenning til hvem som får makt etter valget.

Flere partier som er kritiske til vindkraft kan komme inn i varmen.

Slik det ser ut nå, er det svært usannsynlig at et samarbeid vil bestå av partier som er positive til vindkraft i kommunen.

Yara frykter årets kommunevalg vil føre til stopp i all vindkraftutbygging, ikke bare i Porsgrunn, men i hele landet.

Uten grønn kraft får ikke selskapet elektrifisert fabrikken sin på Herøya, som i dag slipper ut enorme mengder CO₂.

Mener det blir knapt med tid

Norge skal kutte klimagassutslippene med 55 prosent frem mot 2030. Samtidig skal fastlandseksporten øke med 50 prosent.

– Skal vi klare dette er det elektrifisering som gjelder. Da må vi bygge ut mer fornybar kraft over hele landet, sier Holsether.

Bare ved fabrikken i Porsgrunn skal gjødsel- og kjemikalieselskapet Yara kutte 800.000 tonn CO₂. Dette er nesten 2 prosent av Norges samlede utslipp.

Yara fullgjødseltårn på Herøya med strømkabel og strømmaster i forgrunnen

Yaras fabrikker, her fra Herøya i Porsgrunn, skal kutte enorme mengder CO₂. Da er de avhengige av elektrifisering.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Holsether mener Porsgrunn på mange måter er Norges industrihovedstad, og derfor bør går foran med det han mener er et godt eksempel i vindkraftspørsmålet.

– Vi trenger mer fornybar kraft for å videreutvikle industri, trygge arbeidsplasser og sikre gode priser på elektrisitet for husholdningene.

Holsether understreker at han ikke ønsker å blande seg inn i de lokale forhandlingene.

– Vi må ikke sette oss selv i en posisjon hvor vi er nødt til å kutte arbeidsplasser for å nå klimamålene. Det ville være et enormt nederlag.

– Hva skjer med elektrifiseringsprosjektet i Porsgrunn uten å bygge ut vindkraft?

Det gjør det vanskeligere. Det er ikke avhengig av produksjon i nærområdet isolert sett, men vi trenger kraftutbygging i hele landet, sier konsernsjefen.

Nye prosjekter kan ryke

Norsk vind vil bygge syv store vindmøller et steinkast fra E18 på Lanner i Porsgrunn, og mener de kan bygges uten å ramme urørt natur.

Planer om vindkraftpark i Porsgrunn.
Illustrasjon: Norsk vind

Prosjektet i Porsgrunn har i likhet med en rekke andre steder i landet møtt politisk motstand lokalt.

Prosjektleder Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind deler bekymringen til konsernsjefen i Yara etter valget.

– Akkurat nå er det et hinder. Det er for få politikere som tør å si at man må bygge mer kraft, enten det er solkraft, vindkraft eller kanskje også vannkraft.

Mange konflikter

Lars Nehru Sand har tidligere uttalt at vindkraft som tematikk har mange målkonflikter i seg.

Energi, versus å bevare natur. Nasjonal bestemmelse eller lokal medbestemmelse.

– Så handler det selvfølgelig om penger og sårt tiltrengte arbeidsplasser til kommuner. Det er mange ting som gjør at dette er politisk brennbart i et lokalmiljø, sier han.

Flere ulike partier er derfor enige om at vindkraft er en dårlig idé, men har forskjellige begrunnelser.

LARS NEHRU SAND

Lars Nehru Sand er politisk kommentator i NRK.

Foto: Jon P Petrusson / NRK

Ikke tro på vindkraft som løsning

Et av partiene som kan få politisk makt i Porsgrunn, er Rødt.

Ordførerkandidat Pål Berby synes det er synd at Yara går ut på denne måten.

Blokka i Porsgrunn - Pål Berby

Pål Berby er ordførerkandidat for Rødt i Porsgrunn.

Foto: Martin Torstveit / NRK

– De kunne heller gått ut og sagt det som virkelig er problemet. Vi har ikke et kraftproblem nå, men selger mesteparten av kraften vår ut av Norge. Det er utfordringen.

Berby har ikke tro på vindkraft som løsning på kraftproblemet på lang sikt.

– Vi må være mer energibesparende her og nå og begynne med dette umiddelbart. Vi må se på solkraft der vi har mulighet for det. Også er det viktig å se på alternative kilder som for eksempel forskning på kjernekraft.