Hege Rosland og Ørjan Stensvoll valgte en noe utradisjonell transportmåte fra kirken til festlokalet. Hege sto på rulleskøyter mens Ørjan sykla. Rundt 40 gjester deltok i brudefølge på rulleskøyer, skateboard, sparkesykkel og sykkel. (Videofotograf: Fredrik Wilhelmsen)

NRK Vestfold feiret både seg selv og andre i året som gikk.

Vårt 25. år

Høsten 2016 var det 25 år siden NRK Vestfold hadde sin første radiosending. 2016 var også slutten på NRK Østafjells og vi ble igjen en egen redaksjon med egen redaktør. Men mest av alt handlet 2016 om dere som følger oss på radio, tv og nett.

NRK har hele landet som nedslagsfelt, vi skal lage innhold som er viktig der du bor og vi skal lage innhold fra hele landet og til hele landet. Når Skibladner blir hilset varmt velkommen av mange tusen opplendinger og hedmarkinger langs Mjøsas bredder under NRKs sommerseilas i fjor, vet vi at allmennkringkasteren NRK fyller sin rolle som formidler av felles opplevelser for hele Norge. Da vinner vi også fram i kampen om folks tid og oppmerksomhet på TV, radio, nett og mobil. Kampen om folks tid er vår viktigste utfordring. Det krever at vi leverer høy kvalitet.

Av: Grethe Gynnild-Johnsen, Distriktsdirektør

Grethe Gynnild-Johnsen

Distriktsdirektør i NRK, Grethe Gynnild-Johnsen

Norge har et bredt mangfold av frie og selvstendige medier. Jobben er å informere, avdekke og kontrollere. Vi skal beskytte enkeltmennesket mot overgrep. Et annet fundament i allmennkringkasterens oppdrag er å styrke norsk språk og kultur samtidig som vi må være en innholdsprodusent og publisist i verdensklasse – i en stadig heftigere global konkurranse.

Vår visjon er å levere i verdensklasse fra norsk virkelighet til alle NRKs plattformer.

I årsrapportene for 2016 framlegger NRKs distriktskontorer regnskap for hvordan våre 15 distriktskontorer og nesten 950 medarbeidere, som er til stede i 48 kommuner landet rundt, har arbeidet for å innfri NRKs oppdrag det siste året.

Hvordan har vi brukt lisensen til beste for publikum? Har vi lyktes? Legger vi fortsatt grobunn for at NRK skal være like viktig i framtida som i dag?

For å vite om vi løser oppdraget godt nok, måler vi omdømme og bruk. Gjennom vårt årsregnskap er vi åpne om våre prioriteringer, etiske diskusjoner og prioriteringer – og ikke minst hva vi mener vi ikke har lyktes med.

Historier fra Vestfold

Langlese-formatet kan være en utfordring for journalister som er vant med å skrive kort til radio og TV. Vi er vant med å kunne forklare en sak på 30 sekunder i nyhetsbulletinene på radio, så da var det uvant å skulle bruke mange ord og gå i dybden på historiene slik NRKs XL-format på nett krever. Mer enn 1100 ord er bestillingen og for noen var det vanskelig. Men etter hvert ble vi gode på det og leverte mange saker til NRK.no i 2016 der folk virkelig satte seg ned og leste lenge. Sånt kan måles på digitale plattformer, så nå vet vi om en sak treffer hjerte og hodet hos mottakeren på en helt annen måte enn før. En slik er historien om Lene Marie Fossen .

På vegne av Lørdagsrevyen dro vår journalist ut og møtte en dyktig fotograf som holder seg i live gjennom å ta bilder. Historien egnet seg også til å skrive en langsak og mange leste den.

Noen historier lever med oss i mange år. Robin Vedvik har en slik historie. En historie om ukuelig pågangsmot etter ulykken som rammet så brått.

Robin Vedvik Helmersen gjør sakte, men sikkert framgang. Han klarer å gå av egen maskin.

Veldig mange heiet på Robin Vedvik Helmersen da vi delte hans historie på Facebook. 360 000 har sett videoen og 14 000 har delt, klikket liker eller på annet vis engasjert seg i denne saken.

Drapet på Kristin Juel Johannessen er også en historie som har vært med oss lenge og som fikk en avslutning i 2016. Helt siden august 1999 har vi med jevne mellomrom vært i kontakt med familien og historien. Da den siste dommen falt høsten 2016 slapp familien oss inn i sin innerste krets. Og delte sin historie.

Roar Juel Johannessen

En far som har kjempet for sin drepte datter kom i mål denne høsten.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Ny teknikk og prisfest

Det er alltid stas å vinne priser og vi fikk smaken på det i 2016. Vestfold Journalistlag kåret vår historie om fastlegen som trener med sine pasienter til Årets snakkis .

Treningsgruppe i Åsgårdstrand

Fastlegen som trener sine pasienter ble sett av 1,4 millioner mennesker.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Det er andre året på rad at NRK Vestfold vinner denne kategorien og i skrivende stund venter vi på hvilke av våre saker og bilder som vinner pris for 2016. Vi har sendt inn flere bidra enn noensinne og krysser fingrene for flere priser.

Arve Tellefsen spiller i Stavern.

Fine gjester i Stavern på St. Hans-sending.

Foto: NRK

Vestfold er sol og sommer for mange mennesker. Og i år tok vi skikkelig tak i St. Hans-feiringen og dro til Stavern og sendte 10,5 timer sammenhengende. Dessverre uten å få det beste sommerværet i linsa. Prosjektet i Stavern var i tillegg en test av helt nytt sendeutstyr. Vanligvis når NRK sender så lange sendinger ute fra hele landet, så kommer det store busser med teknisk utstyr. Vi dro av sted med to små biler og helt ny teknikk ble testet. Tekniske nyvinninger kan gjøre oss i stand til å gjøre mer av dette. Kanskje får du se enda mer av dette i 2017.

Felt i PFU

Nå har du fått lese og se noe av det vi er stolte over å ha laget i 2016. Men noen ganger blir det ikke helt som vi ønsker. Det deler vi også i en årsrapport.

I 2016 ble vi felt i Pressens Faglige Utvalg. Det er ingen god opplevelse og vi tar det på stort alvor. Både før og etter saken ble publisert var mange hoder vært inne i diskusjonene, men likevel ble det feil. Men vi jobbet også med å lære noe av dette. Sammen med NRKs etikkdirektør gikk vi gjennom hva som skulle vært gjort annerledes, med alle de ansatte til stede. Her kan du lese PFUs konklusjon i saken. Du kan lese mer om dette i neste avsnitt.

Så er det de sakene vi gjerne skulle hatt, men som vi ikke laget. Det kan være tips vi ikke klarte å prioritere eller endringer i samfunnet som vi ikke gikk tett nok og hardt nok inn i. Hver dag må vi prioritere og det er ofte vanskelige valg.

Etikkarbeidet på Distriktskontorene

Per Arne Kalbakk

Etikkredaktør Per Arne Kalbakk

Foto: Anne Liv Ekroll/NRK

Av: Per Arne Kalbakk, etikkredaktør

2016 var det første fulle året med egen funksjon som etikkredaktør i NRK, og den nye redaktørene har hatt opplæring i redaksjonell etikk ved alle distriktskontorene. Etikkredaktøren har et overordnet ansvar for opplæring i redaksjonell etikk, følger opp arbeidet med klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i samråd med innklagede redaksjoner og deltar i den offentlige debatten om presseetikk på vegne av NRK der det er naturlig. Redaktøren er tilgjengelig for daglige spørsmål fra redaktører, redaksjonssjefer og journalister om etikkvurderinger i konkrete enkeltsaker som er under arbeid eller publisering. Dette er i tråd med målet om at stillingen skal være en ressurs som kan bidra inn i det daglige redaksjonelle arbeidet rundt i NRK.

Opplæring i redaksjonell etikk

I løpet av 2016 ble det gjennomført etikkseminarer ved alle distriktskontor, og utvidede redaksjonsbesøk ved mange av dem. Flertallet av seminarene omhandlet generell presseetikk med hovedvekt på faktasjekk og kildekritikk, saklighet og omtanke i framstilling og samtidig imøtegåelse.

Våren 2016 gjennomførte vi også en «etikkdugnad» over tre uker, der samtlige distriktskontor skulle gjennomføre tre avdelingsmøter etter et felles opplegg med gjennomgang av konkrete eksempler på saker som har blitt felt i PFU.

De som hadde deltatt ga svært positive tilbakemeldinger om opplegget, men det kom også mange innspill fra medarbeidere som av ulike grunner (turnus osv.) ikke hadde fått vært med på møtet, og som ønsket seg flere muligheter til å delta. I 2017 vil vi prøve ut et opplegg der videoer/lenker til aktuelle PFU-saker kan sendes direkte til alle redaksjonelle medarbeidere, så terskelen for å delta kan bli enda lavere.

Vår PFU-historikk

Pressens Faglige Utvalg behandlet 70 klager mot NRK i løpet av 2016. I to saker ble det avgitt fellende uttalelser mot NRK: NRK Vestfold ble felt for brudd på god presseskikk i arbeidet med flere saker om kritikk mot et privat botilbud for utviklingshemmede, mens NRK Sørlandet fikk kritikk av PFU for manglende presisjon i referering av en enkeltopplysning fra en rettskjennelse.

Begge saker ble gjennomgått med den innklagede reaksjonen etter PFU-behandling, med mål om å lære av saken. Dette er fast rutine for alle saker som gjennomgår full behandling i PFU.

PFU-statistikken viser for øvrig en klar forbedring fra året før. I 2015 ble NRK innklaget 64 ganger og felt i PFU 10 ganger.

Andre tiltak

I januar 2016 innførte NRK egne retningslinjer for kreditering og sitering, som skal være tatt i bruk av alle redaksjoner. I september 2016 ble det utarbeidet retningslinjer for endringer og rettelser på nett, som også er innført som mal for alle redaksjoner.

Retningslinjene er delt med Presseforbundet og Norsk Redaktørforening, som bifaller initiativene og oppfordrer andre medier til å innføre tilsvarende retningslinjer.

Planer for 2017

Samtlige distriktskontor skal avholde etikkseminar også i 2017. I år planlegger vi å dele opplegget i to: En runde med en oppdatert versjon av fjorårets «basis-seminar» for nye medarbeidere og de som ikke fikk det med seg i fjor, i tillegg til at vi lager et nytt opplegg på ca. 90 minutter med mer vekt på gjennomgang av konkrete, aktuelle PFU-saker som kan oppdateres løpende gjennom året. Det vil selvsagt også i år være mulig å be om mer skreddersydde tilbud for redaksjoner som ønsker det.

Vi jobber dessuten med å utarbeide retningslinjer/tommelfingerregler for å avsløre såkalte falske nyheter. På grunn av den utstrakte spredningen gjennom både sosiale medier, «alternative» nyhetskilder og tradisjonelle medier er det vanskelig å lage noen sikker og varig liste over kilder man bør holde seg unna, så det viktigste vil være å forsterke bevisstheten om verktøy og teknikker for god kildekritikk. Håndtering av falske nyheter og ekkokammer-offentlighet er en betydelig utfordring for alle redaksjoner i årene fremover.

Vi som jobber i Vestfold

Brann i Skien

Hele døgnet, hele året, må vi være klare til å rykke ut på alvorlige hendelser i vårt distrikt.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Vi har 19 journalistårsverk på huset. Det skal dekke vakter fra 05 om morgenen til 22 om kvelden i uka og tillegg har vi helgevakter, enten det er søndag eller juledager.

Vi lager 6 timer radio på hverdager, pluss nyhetsbulletiner hver time fra 06 til 17. Dette skal ha et innhold som kommer fra Vestfold. Da må noen må lage reportasjer, planlegge dagen eller invitere gjester.

Så lager vi minst en tv-sak hver dag til vår tv-sending NRK Østafjells kl. 18.45 på NRK1.

På nett skal det være minst tre saker om dagen, pluss oppdateringer av det løpende nyhetsbildet i spalten Siste nytt. Og så kom sosiale medier for fullt inn i hverdagen i 2016. På Facebook, Twitter og Instagram kan folk dele sine opplevelser med oss, se hva vi har å tilby av historier fra Vestfold og holde seg oppdatert på våre nyheter. Mange gjør det og det blir stadig flere. Dette er veldig viktig for å nå unge mennesker, som foretrekker å oppdatere seg via mobilen.

I tillegg har vi ansvar for beredskap i vårt område, natt som dag. Skjer det noe alvorlig skal vi rykke ut.

Fra hele landet – til hele landet

Jenny tilbake i Holmetrand

Jenny fra Holmestrand viste fram sin stil for hele landet i Norge Rundt.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Forrige avsnitt handlet om hverdagene. Men i NRK er det et ønske om at hele Norge skal vises fram til hele landet. Det betyr så klart at vi skal levere til det løpende nyhetsbildet, men også til andre sendinger i NRK.

I Vestfold er vi med på å dekke fotballen ved å være kommentatorer på radioens P1 når Sandefjord fotball har hjemmekamper. Vi leverer ca. 8 saker til Norge Rundt hvert år. Norge i dag er fast spalte i Dagsrevyen 21 og der har vi i Vestfold levert veldig mange saker i året som gikk. Der er det plass til alt fra lokale nyhetssaker til mer kuriøse historier.

I året som gikk har vi også jobbet med norsk dokumentar, men den skal ikke sendes før i år, så det får vi holde litt hemmelig en stund til. Det tar tid å lage gode tv-sendinger.

NRK Vestfold i 2017

2017 er et valgår og dette er en av våre viktigste oppgaver. Vi skal sammen med lokalavisene gi velgerne god og bred informasjon og kunnskap, slik at de kan være opplyste velgere. Vi samarbeider lokalt om dette og vi er også i gang med et samarbeid med Tønsbergs Blad om en teknologikonferanse som det knytter seg stor spenning til.

I 2017 kommer Sommertoget i Vestfold, nærmere bestemt til Stokke stasjon. Sammen med hele NRKs store sommersatsing skal vi nå ut til hele landet med radiosending fra toget. Og sammen med våre kollegaer i Telemark og på Sørlandet planlegger vi tidenes sommerradio.

Nye brukermønster krever nye arbeidsmetoder, sendemønster og nytt innhold fra oss. Vi ønsker både å underholde på sosiale medier og i radioen. I 2017 satser vi spesielt på å grave dypere i enkelte saker. Kommer snart på en radio nær deg. Eller en TV. Eller nettside. Eller på mobilen.

Valget er ditt.