Ungdomsportrett av kong Fredrik 3. på en speciedaler.

UNIK SKATT: – Disse er ekstremt dyre, forklarer ekspert Christian Julius Simensen om speciedaleren med ungdomsportrett av kong Fredrik 3.

Foto: NRK

Myntskatt gjemt i 40 år: – Tror ingen myntsamler har sett maken.

PORSGRUNN (NRK): I et bankhvelv i en kjeller i Porsgrunn ligger en nasjonal skatt og støver ned.

Det er en gruppe mennesker som preges av spenning, der de går på rekke og rad ned trappen i en bank i Porsgrunn. De har retning bankhvelvet og må passere to låste gitter før de kommer inn i hvelvet.

Lokal myntsamler Øyvind Klemetsen har jobbet i mange år for å få se samlingen. Nå har også en av Norges fremste eksperter på mynter, Christian Julius Simensen, fått muligheten til å være med.

Vært låst i 40 år

Innerst i hvelvet står en stor brun kiste. Førstekonservator ved Telemark museum Tor Ketil Gardåsen har nøkler til de to låsene.

Bortsett fra en gjennomgang et par timer uka før, har ikke kista vært låst opp på 40 år. Den blir nå åpnet fordi museet vil ha en ordentlig gjennomgang av alle klenodiene. Deretter skal det tas en vurdering av hva som er interessant å stille ut når et nytt museumsbygg står klart om noen år.

Gardåsen fomler litt før en av hengelåsene gir etter og lokket går opp. Vi andre står rundt og bivåner at denne unike skatten endelig vises fram. De to myntsamlerne er tydelig spente, og stemninga er preget av ærbødighet.

I kista ligger til sammen 5000 mynter, helt tilbake til år 1000. En samling som aldri før er blitt stilt ut.

Riktignok har det gått rykter blant myntsamlerne i Norge om at det skal finnes en unik samling mynter som Telemark museum eier, men så godt som ingen har sett den. Den har vært gjemt og lukket inntil i dag.

Stor kulturhistorisk verdi

Tor Kjetil Gardåsen

Førstekonservator Tor Ketil Gardåsen ved Telemark museum.

Foto: Petter Melsom / NRK

Førstekonservator Tor Ketil Gardåsen er nøye med å understreke at museet ikke ønsker en kommersiell verdivurdering.

– Det viktige for oss er å få fastslått den kulturhistoriske verdien av alle myntene, sier han.

Myntekspert Christian Julius Simensen har tatt turen ned fra Oslo for å gå gjennom deler av samlingen. Siden den består av flere tusen mynter, er det umulig å bli kjent med hele samling på bare én formiddag. Dette vil ta flere måneder.

Myntene kom til museet fra Werner Hoswinkel Christie. Han var tollkasserer i Bergen, og overlot samlingen til sin sønn som ble bestyrer ved Skien museum. Ifølge Christian Julius Simensen kjøpte Christie myntene fra Norges myntkabinett, og de stammer trolig blant annet fra utgravinger på Helgøya i Mjøsa ved Hamar.

Myntene har overlevd i 1000 år

Myntene ble katalogisert på slutten av 1970-tallet av en ekspert fra Myntkabinettet. Noen av myntene skal ha blitt lagt utover et bord for mange år siden slik at de kunne sees av publikum, men noen skikkelig utstilling har museet ikke hatt mulighet til å organisere. De har manglet både plass og økonomi.

Myntsamlere i bankhvelvet

De to myntsamlerne Øyvind Klemetsen og Christian Julius Simensen (th)

Foto: Petter Melsom / NRK

Tor Ketil Gardåsen foreslår at vi først skal ta en titt på middelaldermyntene i samlingen. Her er mynter helt tilbake til år 1000. Alle er lagt i små konvolutter, og mange av myntene er små, skjøre og i dårlig forfatning.

Vår medbrakte ekspert tar på seg hvite hansker og behandler pengene langt mer varsomt enn det de ble utsatt for da vi var et krigersk folkeferd. Det er rart å tenke på at myntene har overlevd 1000 år.

Plutselig faller en bitte liten mynt på gulvet, og man kan straks ane en skandale. Kroneverdien blant samlere er så ufattelig stor at museet ber oss innstendig om ikke å nevne summer. Det er ikke god kultur på norske museer.

– Denne har jeg aldri sett før

Mynt med Sigurd Jorsalfare

Mynt preget av Sigurd Jorsalfare. Ingen myntsamlere i Norge har denne mynten.

Foto: Petter Melsom / NRK

Den lille mynten blir reddet, og like etterpå plukker myntekspert Christian Julius Simensen fram selve stjernen i dette galleriet av den unike middelalderhistorien. En skjeggete mann dukker opp, og vår ekspert blir med ett taus, og vet tydeligvis ikke hva han skal si. Sekundene går og vi aner at her han har støtt på noe han ikke har sett tidligere.

– Denne har jeg aldri sett, sier Simensen, som har skrevet tykke bøker og hundrevis av artikler om norske mynter.

Så kommer utsagnet som ville ha frambrakt skjelvinger hos enhver myntsamler:

Dette er en mynt preget av Sigurd Jorsalfare, som ingen norske samlere har. Jeg tror ingen myntsamler har sett maken til dette, sier Simonsen, som dermed har avdekket et av de største klenodiene.

Får du tak i et pent eksemplar av denne så «betaler du blod».

Christian Julius Simensen

Tor Ketil Gardåsen graver videre ned i kista, og vi er kommet fram til speciedalene, en myntenhet som ble brukt i Norge fra 1560 til 1875. Simensen tar opp en mynt med portrett av Christian 7, kongen som var sinnssyk og som regjerte fra 1766–1808. Alle hans regjeringsbeslutninger ble tatt av andre i familien.

– Får du tak i et pent eksemplar av denne så «betaler du blod», sier Simensen.

Vi regner med det betyr at mynten er ekstremt høyt prissatt. Konservator Gardåsen vil ikke høre snakk om priser.

Har ikke penger til å stille ut

Simensen tar opp den ene mynten etter den andre. Alle like sjeldne og verdifulle. Nå er han kommet fram til en mynt med et ungdomsportrett av kong Fredrik 3. Den forteller historien om den dansk-norske kongen som innførte eneveldet ved et statskupp i 1660.

Unike mynter

Myntsamlingen støver ned i bankhvelvet.

Foto: Petter melsom / NRK

Mynteksperten Christian Julius Simensen er engasjert og kunne holdt på i uker og måneder nede i hvelvet. Ingen ved Telemark museum har spesiell kunnskap om mynter, og har uansett en god unnskyldning for at den unike samlinga ikke er stilt ut ennå.

– Foreløpig har vi ikke lokaler eller økonomi til å stille ut myntene. Når vi om noen år får et nytt museumsbygg, håper vi at folk i Telemark og ellers i landet kan få se denne samlingen, sier leder for samfunnsminnet ved museet Ellen Rodvang.

– Bør selge noen av myntene

Christian Julius Simensen foreslår at Telemark museum bør selge noen av de myntene det finnes flere av.

– Dermed kan museet skaffe seg inntekter som igjen kan brukes til utstillinger, mener han.

Konservator Tor Ketil Gardåsen sier det ikke er vanlig at museer selger fra samlinger, og avviser at det er aktuelt.

– Hva vil du si om samlingen etter å ha sett deler av den?

– Jeg hadde ikke regnet med å se så mange sjeldne mynter. Dersom myntene stilles ut vil det være tre sentrale steder for mynter i Norge. Myntkabinettet i Oslo, museet i Trondheim og Telemark museum. Dette er derfor en samling av stor nasjonal betydning, sier Christian Julius Simensen.

Dermed smeller kistelokket igjen. Det er usikkert når den igjen kan åpnes, men planen er at man skal foreta en ny vurderling når et nytt museumsbygg står klart i Telemark, tidligst i 2019.

La oss ikke håpe at det blir 40 år til neste gang, sier myntekspert Christian Julius Simensen.

Telemark Museum har en av Norges største myntsamlinger av gamle mynter.

VIDEO: Bli med inn i bankhvelvet og se myntsamlingen.