Muslimske kvinner vil hindre radikalisering.

Kvinnene samlet i moskeen. Fra v. Rofika Belghali, Omalker I., Kondan Ahmad, Zakiya W., Haram Hassan, Bouchra K., Fatima N.

Kvinner mot terror

SKIEN (NRK): Før diskuterte de mat, barn og moter. Nå snakker de mest om IS, radikalisering og terror.

– Det er viktig at foreldrene følger med på barnas hverdag fordi radikalisering skjer gradvis. Derfor er det nødvendig at særlig mødrene, som har mest kontakt med sine sønner og døtre, følger med slik at barna ikke går over en grense som ender med voldstanker og ytterliggående meninger, sier hun.

Kondan Ahmad er en 34 år gammel kvinne, som er født og oppvokst i Norge og utdannet barnevernspedagog. Hun har sagt ja til å innlede på en konferanse for muslimske kvinner i Skien. Temaet for møtet er radikalisering og hvordan hindre at at sønner og døtre blir vervet til terrororganisasjoner.

– Hvorfor sa du ja til å innlede?

– Jeg sa ja fordi jeg synes det er viktig at muslimske kvinner står fram og fordi det er et spennende og engasjerende tema, forteller hun.

Tema er terror og IS

IS og terro

Kondan henter datteren, 5 år gamle Najiba i barnehagen.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

Kondan Ahmad treffer ofte andre muslimske kvinner.

– Før diskuterte vi mat og barn, nå går det mest på radikalisering og IS og terror, sier hun.

– Temaene som engasjerer nå er ungdommer som verver seg til IS og hvordan vi som mødre kan hindre det. Det finnes ikke et tema som skaper mer debatt og engasjement, forteller hun.

– Jeg er mest bekymret for barna mine. Jeg vet jo ikke hva som kommer til å skje i det norske samfunnet de neste åra, sier hun.

– Du har jo selv tre barn, hvordan går du fram for å fortelle om terroren i verden?

– Det er veldig vanskelig å forklare. Våre barn er ikke gamle, men også de ser på TV og får med seg reportasjer om selvmordsbombere og eksplosjoner. Som mor er det viktig å være delaktig i hverdagen deres, og ikke minst ta avstand fra det uhyrlige som skjer i Islams navn. Islam misbrukes av IS og det er tragisk, mener hun.

Tema er IS og terror

VIL HINDRE RADIKALISERING: Kondan Ahmad i moskeen i Skien.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

Vanskelig å være muslimsk kvinne

Vi følger henne sammen med den tre år gamle datteren Najiba inn i den lokale matbutikken. Naboer og kassadamen hilser og er blide. Her er hun kjent og møtet med folk i nabolaget skaper lite eller ingen problemer.

– Det har likevel blitt vanskeligere å være muslimsk kvinne i Norge de siste åra, synes hun.

– Jeg får ofte blikk og små kommentarer. Jeg føler at jeg ofte må ta på meg all skyld for det IS gjør. Jeg kan ikke gå rundt på tå hev hele tida. Jeg lurer på hvor ofte jeg skal ta avstand fra terrorhandlinger som jeg ikke har noe med.

Kondan forteller at det gjerne blir slik at kommentarene hun får går inn det ene øret og ut det andre.

– Jeg er mest bekymret for barna mine. Jeg vet jo ikke hva som kommer til å skje i det norske samfunnet de neste åra, sier hun.

Kondan leser i Koranen hver dag.

– Da jeg var 18-19 år bestemte jeg meg for at Islam og Koranen skulle bli en viktig del av livet mitt, men like viktig er det å være en del av det norske samfunnet. Jeg er fornøyd med de valgene jeg har tatt.

– Hvorfor er det så få muslimske kvinner som står fram i mediene med klare meninger både om integrering og verving til terrororganisasjoner?

– Jeg skulle ønske det var flere muslimske kvinner som sto fram. Men det er ikke lett å komme med synspunkter og klare meninger. De får lett kommentarer og hører utsagn som ikke er så lette å møtegå, sier hun.

Kondan har klart å bli integrert. Hun har utdannet seg til barnevernspedagog og jobber i dag i barnevernet.

– Talskvinne? Nei, jeg snakker bare for meg selv, men det er viktig at muslimske kvinner står fram, sier Kondan Ahmad.

– Hva tror du er årsaken til at noen muslimske ungdommer verver seg til IS eller har meninger som inneholder vold og terror?

Tema er IS og terror

Mondher Jeridi er forstander i Telemark moske i Skien.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

– Det er mangel på integrering og utdannelse. Har du grunnleggende kunnskaper er det enkelt. Men mange er uheldige og får ikke muligheten til å skaffe seg kunnskaper. Da er veien lett mot radikalisering og sympatier med terrororganisasjoner, mener Kondan.

Hun synes også det er viktig at muslimske foreldre tar med seg barna i moskeen for å få riktig informasjon slik at ungene unngår å bli "fanget" av ekstreme tanker.

Hun tror at moskeene kan være med på å hindre radikalisering.

– Vi har gode erfaringer med det i Skien, sier hun.

Tar kontakt med politiet

Mondher Jeridi er forstander i Telemark moske i Skien. Han støtter fullt ut arrangementet som skal samle muslimske kvinner i mars. Han forteller at IS-medlemmet Bastian Vasquez var innom moskeen da den lå på et annet sted i byen.

– Vi merket ikke noe til at han hadde ekstreme synspunkter den gangen. Hadde vi sett det, ville vi slått ned på det med det samme, sier Mondher Jeridi.

– I dag er det slik at dersom ungdom med IS-sympatier oppdages i menigheten tar vi kontakt med politiet umiddelbart.

I fjor mottok politiførstebetjent Tommy Østland i Telemark politidistrikt 30 bekymringsmeldinger om personer som ga uttrykk for ekstreme og voldelige meninger. De fleste kom fra muslimske miljøer. Mange ble raskt sjekket ut uten at det var grunn til å sette i gang videre etterforskning. Det finnes ikke et samlet tall for hele landet.

Han mener at moskeene bidrar til å demme opp for ekstreme holdninger.

Det finnes rett og slett ingen aksept for slike holdninger i moskeene, sier han.

Kondan kaller seg en praktiserende muslim og er i moskeen i Skien så ofte hun kan. Koranen betyr alt for henne og den leser hun i hver dag.

Tema er IS og terro

Tommy Østland, politioverbetjent i Telemark politidistrikt.

Foto: Thor Øistein Eriksen / NRK

Hun tilhører menigheten i Skien moske. Her vender hun seg mot Mekka og ber så ofte hun kan. Mannen, Shahzad Mustafa, er også en del av menigheten. Han er utdannet imam, men kjører drosje i Grenland taxi, fordi arbeidet som imam er ulønnet.

Det muslimske miljøet i Skien har hatt problemer med ungdommer som har dratt fra Norge og sluttet seg til terrororganisasjonen IS.

– Det finnes rett og slett ingen aksept for slike holdninger i moskeene, sier han.

Politioverbetjent Tommy Østland

Ingen talskvinne

Bastian Vasquez sluttet seg til IS og dro til Syria. Han la seinere ut en film om seg selv på You Tube, der vi blant annet ser at han sprenger en politistasjon i lufta.

Nå vet verken foreldrene eller andre hva som videre skjedde. Trolig er han død i Syria. En annen mann fra Skien ble i januar i år dømt i Oslo tingrett for terrorvirksomhet.

Dette er noe av årsaken til at Telemark politidistrikt, Skien kommune og de muslimske menighetene i byen sammenkaller til en kvinnekonferanse.

Kanskje vi kan kalle deg en talskvinne for muslimske kvinner i Skien?

Talskvinne? Nei, jeg snakker bare for meg selv, men det er viktig at muslimske kvinner står fram, sier Kondan Ahmad.