Et av Europas viktigste våtmarksområder.

Ett av Europas viktigste våtmarksområder.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Fuglenes «bensinstasjoner» rustes opp for publikum

Mange kjører forbi de to våtmarksområdene på hver side av Tønsberg uten å ofre dem en tanke. Men Ilene og Presterødkilen er verneområder med høy internasjonal status. Årsaken er at de er livsviktige for trekkfuglene.

Unikt i Europa

Ingen andre byer i Europa har områder med såkalt Ramsar-status i gangavstand fra sentrum. Derfor har det vært viktig å få på plass en forvaltningsplan som sier noe om hvordan de to områdene kan brukes i årene fremover. Forvaltningsplanen er nylig vedtatt, og inkluderer blant annet en tursti i Presterødkilen.

Skaper interesse

En tursti i Presterødkilen skal skape interesse for fuglene som vår og høst bruker våtmarksområdene som «bensinstasjoner» på sin lange ferd til og fra Nord-Europa, forteller fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui.

I 2016 skal det bygges tursti fra Træleborgodden langs Ringveien, og inn til Kilen. På sikt er planene mer ambisiøse, og omfatter en sammenhengende trasé fra Grevestien på Ilene, langs brygga i Tønsberg, rundt Træleborg og inn til Kilen.

Padling er lov. - på visse betingelser.

Padling er lov, men bare dersom du ikke forstyrrer fuglene.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Mange regler

Men det er mange regler å forholde seg til dersom du besøker våtmarksområdene. Å kjøre fritidsbåt eller vannskuter er forbudt i reservatene. Du har heller ikke lov til å leke deg med modellfly eller drone.

Padling er derimot lov, – men bare dersom det ikke forstyrrer fuglene. Går du tur, må du holde deg til de oppmerkede stiene. Tar du med deg hunden, må den være i bånd. Hele tiden.

Sjeldne gjester

Noen av fuglene som besøker Ilene og Presterødkilen er sjeldne, enkelte er til og med utrydningstruet. Og på Ilene er det ikke uvanlig å støte på fugleinteresserte mennesker fra hele Norge som gjerne vil krysse av en sjeldenhet i fugleboka.

– Større interesse blant folk gjør at flere blir opptatt av å ta vare på disse fuglene, mener Rui.

Reservatenes grenser er tydelig merket.

Reservatenes grenser er tydelig merket.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK