Hyttefelt i Vågslid

OPPRØRTE HYTTEEIERE: Hytteeiere med utleieplikt i Vågslid i Vinje reagerer kraftig på kommunens framgangsmåte.

Foto: Privat

– Folk er forbannet

190 hytteeiere gjør opprør mot Vinje kommune. De er sinte og føler seg ikke lenger velkomne i kommunen.

Eiere av hytter og leiligheter med utleieplikt føler kommunen stempler dem som kriminelle. Det skjer etter at kommunen sendte ut et brev med trussel om tvangsmulkt dersom hytteeierne ikke leier ut hyttene sine.

– Dette er et rot fra ende til annen fra kommunens side. Folk er forbannet, for å være helt ærlig. Vi aksepterer ikke måten dette er gjort på, sier hytteeier Jan Audun Lutro fra Haugesund.

Jan Audun Lutro

Hytteeier Jan Audun Lutro sier at hytteeierne føler seg kriminalisert av kommunen.

Foto: Privat

Folk har kalt dette for et regime som ligger langt vekk fra Norge. Det er blitt nevnt Nord-Korea og Sovjet, uten at det er mine ord. Folk føler seg tråkket på.

Jan Audun Lutro, hytteeier

Har ikke oppfylt utleieplikten

Lutro er en av 190 hytteeiere i det kommunen kaller «blått område» i Vågslid, som er regulert til næringsvirksomhet. Området som i 2004 i hovedsak var tiltenkt utleie for å møte turiststrømmen, ble ikke slik.

Mange hytteeiere i dette området har vært klar over at de har kjøpt hytter med utleieplikt. Hyttene eller leilighetene de har kjøpt har ligget langt lavere i pris enn ordinære ferieboliger. Mange hytteeiere har likevel ikke oppfylt kommunens krav, mens andre hevder de ikke har hatt kjennskap til kravene. Hytteeiere i blå områder i kommunen har nå fått tilbud om å kjøpe seg fri fra utleieplikten.

– Ordninga kom til fordi vi oppdaget at mange som har plikt til å leie ut hytta si ikke ønsket å gjøre det, og heller ikke hadde fulgt den ordninga som vi hadde fra tidligere, sier rådmann i Vinje, Jan Myrekrok.

Sammenligner med Nord-Korea og Sovjet

Modellen politikerne har vedtatt gjør at hytteeierne skal kunne kjøpe seg fri fra utleieplikten. Men for å kunne omgjøre hytta fra næring- til fritidsformål må hytteeier finansiere nye utleieenheter via en utbygger. Alternativet er å fortsette å leie ut hytta i 70 prosent av året via et bookingselskap.

Hytteeier Jan Audun Lutro sier at mange har forsøkt å imøtekomme kravene, men at det ikke har vært et utleiemarked til å dekke det kommunen har krevd.

– Folk har hatt utleie, men ikke alle har brukt bookingselskapene kommunen ønsker at vi skal bruke. Mange har brukt Finn.no, Facebook eller leid ut på åremål. Hvorfor skal kommunen stramme inn dette nå, spør hytteeierne.

Hytteeierne, som i hovedsak kommer fra Haugesund, Stavanger og Osloområdet, har fått brev fra kommunen om mulighetene de har med trussel om tvangsmulkt dersom de ikke følger de nye reglene.

– Det er så mange rare vedtak i dette. Folk har kalt dette for et regime som ligger langt vekk fra Norge. Det er blitt nevnt Nord-Korea og Sovjet, uten at det er mine ord. Folk føler seg tråkket på, sier Jan Audun Lutro.

De som har skaffet seg hytte med utleieplikt må vite hva de har begitt seg ut på.

Jan Myrekrok, rådmann i Vinje

Føler seg ikke velkomne

Jan Myrekrok

Rådmann i Vinje, Jan Myrekrok, sier at hytteeierne som har hytte med utleieplikt må vite hva de har begitt seg ut på.

Foto: Vinje kommune

Etter at hytteeierne mottok det omstridte brevet, føler de seg ikke lenger velkomne i kommunen. Nå vurderer flere av dem å flytte til andre hyttedestinasjoner.

– Det virker som at det er viktigere å ha noen dansker her, enn stabile vestlendinger som legger ned store summer i kommunen. Vi føler oss ikke velkomne i kommunen, sier Lutro.

Rådmann Jan Myrekrok synes hytteeierne drar det for langt.

– Det som gjør at denne type korrespondanse kan virke litt skarp i kanten, er formuleringene som ligger i plan- og bygningsloven. Skal man følge opp ulovlig bruk av en eiendom må det stå noe om tvangsmulkt. Vi forstår at det kan virke ubehagelig, men vi refererer egentlig bare til loven. De som har skaffet seg hytte med utleieplikt, må vite hva de har begitt seg ut på.

Kommunedelplan for Vågslid

Kommunedelplan for Vågslid i Vinje. Blå områder er regulert til næringsvirksomhet. Oransje områder er regulert til fritidsboliger.

Foto: Vinje kommune/NRK

Godkjenner ikke Finn.no for utleie

– I ordningen som ble vedtatt av kommunestyret i 2004, bestemte politikerne at eiere av næringstomter kunne søke om dispensasjon og bruksendring for sine enheter når de kunne dokumentere at enheten var brukt i næringssammenheng i 8 år. Forutsetningen for denne ordninga var at enheten skulle leies ut gjennom et kommersielt utleieselskap og at enheten var disponibel for utleie i minst 70 prosent av året, forklarer næringssjef i kommunen, Toril Nicolaisen.

Da vedtaket ble fatta, var det også en forutsetning at utleie skulle skje gjennom Rauland booking eller Haukelifjell booking. Mange har likevel drevet utleie i privat regi gjennom for eksempel Finn.no. Dette innfrir ikke forutsetningene satt av kommunen.

Kommunen har ikke fulgt opp om hytteeierne har fulgt regelverket, før nå.

– Slik de har vedtatt det er det umulig å etterleve alle punkter, sier Lutro.

Hytteeiere går til rettssak

Det er om lag 300 hytter og leiligheter med utleieplikt som kan komme innenfor den nye ordningen kommunestyrepolitikerne i Vinje vedtok i juni 2016. Disse ligger i hovedsak innenfor områdene Vågslid og Rukkemo-Torvetjønn i Rauland.

I Rauland er det også mange opprørte hytteeiere. 19 hytteeiere i Rauland har gått til sak mot Svalastog Eigedom, Destinasjon Rauland og Erling Svalastog fordi de mener at de ikke ble informert om at det var utleieplikt på hyttene da de kjøpte. Rettssaken er foreløpig utsatt til august 2016. Saken er utsatt fordi Svalastog forsøker å løse tvisten på annet vis.

– Hytteeierne ønsker å oppheve kjøpene, har advokat Odd Gunnar Kallevik opplyst til NRK.

Kommunedelplan for Rukkemo-Torvetjønn

Kommunedelplan for Rukkemo-Torvetjønn. Områder merket med blått er regulert til næringsvirksomhet. Hytteeiere i blå områder har utleieplikt 70 prosent av året.

Foto: Vinje kommune/NRK

Skandale

Hytter i Rauland

19 hytteeiere i Rauland mener de ikke ble informert om at det var utleieplikt på hyttene de har kjøpt. De venter på at saken skal opp i retten.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Flere utbyggere og reiselivsaktører NRK har vært i kontakt med skildrer stor misnøye både blant hytteeiere, utbyggere, reiselivsbransje og kommunen. Noen sier at det er en skandale som er i ferd med å ta fyr. Enkelte sier også at de er redde for å uttale seg i frykt for flere sanksjoner fra kommunen.

Investorer og meglere har antyda at de vil boikotte Vinje kommune og heller vil investere i andre positive kommuner.

Hytteeier Jan Audun Lutro jobber også som eiendomsmegler i Haugesund. Han mener saken skader Vinjes omdømme.

– Hvis de vil ha hyttefolk der, er dette stikk i strid med hva de bør gjøre. Mange av mine naboer snakker nå om å flytte til andre destinasjoner. Det er enkelt å flytte.

– Meler sin egen kake

Store reiselivsaktører i kommunen har i stor grad fått påvirke modellen som sanksjonerer mot hytteeiere som bryter utleieplikten. En modell som reiselivet og utbyggere har alt å tjene på.

– De meler jo sin egen kake, sier Lutro.

Rauland

Med nær 5000 hytter er Vinje Norges fjerde største hyttekommune. Flere av hytteeierne mener nå kommunen behandler dem dårlig.

Foto: Anne Lognvik / NRK

For kommunen godkjenner kun utleie gjennom kommersielle utleieselskaper, som Rauland booking eller Haukelifjell booking. Dersom hytteeierne skal kjøpe seg fri fra utleieplikt, må de kontakte utbyggere som er interessert i å erstatte et gitt antall sengeplasser på hytta i ny næringsvirksomhet. Derfor har kommunen kontaktet lokale reiselivsaktører som er interessert i å bygge ut slike enheter.

– Vi har vært veldig involvert i modellen politikerne har vedtatt. Vi har hatt flere møter med kommunen, og vi har gitt helt klare innspill til hvordan den bør være, sier Stein Birger Johnsen, daglig leder i Rauland Invest AS og Rauland skisenter.

Han avviser at de fire store reiselivsaktørene i området har diktert kommunen.

– Slik har det ikke vært. Men vi ser jo at vi lever av turister og hyttefolk. Vi har vært avhengig av å finne en løsning som både redder kommunen som turistdestinasjon og samtidig får eierne av næringseiendommer fornøyde, sier Johnsen.

Behov for flere varme senger

– Fra reiselivets side hadde det vært ønskelig med enda større grad av utleie, såkalt «varme senger». Vi ser jo at destinasjoner som det er naturlig å sammenligne oss med, som Trysil, Hemsedal, Geilo og Hovden, har flere varme senger. Det er de varme sengene som gjør at vi kan drive destinasjonen ukene gjennom hele vinteren og hele året. Hyttefolkene er stort sett her i helgene og i noen ferier.

Hytteeierne etterspør analyser som viser at det er tilfelle og vil se dokumentasjon på hvilke områder i kommunen det er behov for flere utleieenheter.

– En pine for alle

Stein Birger Johnsen

Stein Birger Johnsen, daglig leder av Rauland skisenter og Rauland Invest AS, mener modellen politikerne har vedtatt er til å leve med.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Johnsen forstår at hytteeierne har et inntrykk av at de sluser penger inn til de store reiselivsaktørene, uansett hvilket av alternativene i modellen de velger.

– Det kan jeg godt forstå. Det som er viktig å tenke over, er at de såkalte reiselivsaktørene på mange måter gjør at denne destinasjonen fungerer. Det at det er skibakker, skiløyper, at det er et næringsliv som gjør at disse hyttene er attraktive å være på. Vi har 4500 hytter. Alle disse er avhengig av at det er en reiselivsinfrastruktur. Derfor er det opplagt at vi må mene noe i denne saken, sier Johnsen.

Slik situasjonen har utartet synes investoren og driveren av Rauland skisenter at modellen kommunen har kommet fram til er en god løsning.

– Modellen er til å leve med. Dette har blitt en pine for kommunen. De måtte velge mellom pest eller kolera.

Førstkommende lørdag møtes hytteeierne i Vågslid sammen med advokat for å diskutere lovligheten i vedtaket.

Laster kart, vennligst vent...

Vinje er en populær hyttekommune i Telemark.