Vurderer forbud mot å bruke elsykler til og fra skolen

SKIEN (NRK): Skoleledelsen i Skien vil ta opp problemet med elsykkel på skoleveien. Tross mye bekymring og gjentatte klager på disse fremkomstmidlene, tror ikke oppvekstsjefen det blir et forbud.

elsykkel

Det er ingen aldersgrense for å bruke disse syklene.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Beboere på Falkum i Skien er redde for å bli påkjørt av såkalte elmopeder. De ser ut som helt vanlige scootere, men kan kjøres på gang- og sykkelvei som vanlige tråsykler. Og mange av dem går ulovlig fort.

Dag Thomassen, politiet

Dag Thomassen i politiet sier at de får mange klager som handler om elsykler.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Kan være livsfarlig

Politiet og Trygg Trafikk ser alvorlig på at mange unge ikke kan reglene, og trimmer syklene til å gå fortere.

– Veldig mange av dem som kjører er helt ned i barneskolealder. De har ikke trafikal kompetanse til å ferdes på disse. Det kan være livsfarlig, sier trafikkoordinator Dag Thomassen i politiet.

Oppvekstsjef i Skien, Grete Gjelten, er klar over problemet, og sier dette vil bli tatt opp.

– Jeg mener at dette primært er et foreldreansvar. De må sørge for at elsyklene er lovlige, sier hun.

Tror ikke på forbud

Grete Gjelten

Oppvekstsjef i Skien Grete Gjelten tror ikke skoleledelsen vil forby bruk av elsykler til og fra skolen.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Likevel vil oppvekstsjefen se på dagens regler.

– Vi skal i løpet av høsten se på ordensreglementet vårt. Da er denne saken noe vi vil ta med i vurderingen. Det vil eventuelt bli sendt ut på høring før vi legger ned et forbud, men jeg tror nok ikke vi kommer til å forby dette, sier Gjelten.

Trygg Trafikk og rektoren ved Mæla ungdomsskole etterlyser engasjement fra foreldre i saken.

FAU-leder ved skolen Bente Tveit sier de diskuterte elsykler på et møte i våres, og kom fram til at hvert enkelt hjem må sørge for at reglene blir fulgt på skoleveien.