Fylkesmannen vurderer å stenge barneverninstitusjon

Fylkesmannen i Vestfold vurderer å stenge fire boenheter drevet av barnevernorganisasjonen Løft.

Bakgrunnen er flere uanmeldte tilsynsbesøk Fylkesmannen har gjennomført etter en bekymringsmelding mottatt i slutten av februar i år.

– Beboerne har det ikke bra nok, sier utdanningsdirektør Kari Evensen.

– Årsaken kan være en presset personalsituasjon med mange vikarer, og en del vikarer som ikke har den tiltrengte kompetansen.

– Liten kontakt med voksne

Organisasjonen Løft har fire boenheter for barn og ungdom mellom 13 og 18 år i Vestfold.

Fylkesmannen har hatt tre uanmeldte besøk, der de har funnet forholdene de mener er kritikkverdige.

I en tilsynsrapport datert fjerde mars i år, mener fylkesmannen at driften kan få skadelige følger for enkelte av beboerene, og at det er alvorlige mangler ved styringen av institusjonen. Flere av beboerene skal også ha sagt at problemene de sliter med er forverret under oppholdet på Løft.

– Beboere sier de har liten kontakt med voksne, og opplever mange og ulike de må forholde seg til, sier Evensen.

Kjenner seg ikke igjen

Daglig leder i Løft, André Ekdahl, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen

– De ansatte hos oss er faste folk som ungdommene kjenner meget godt. De har jobbet i faste team over tid, sier Ekdahl.

– Jeg som daglig leder, og vi som organisasjon, kjenner oss ikke igjen i mye av kritikken fra fylkesmannen. De ansatte dette handler om har stor kompetanse på området.

Ekdahl sier store deler av bakgrunnen for det som er kommet fram i fylkesmannens rapporter dreier seg om en personalsak.

Kan varsle stenging av institusjonen

Fylkesmannen vil fortsette å komme på uanmeldte besøk, forteller utdanningsdirektøren.

– Vi håper dette utvikler seg i en positiv retning, og at Løft retter opp forholdene.

– Hvis det ikke skjer, må vi ty til alvorligere virkemidler, som å varsle stengning av institusjonen.