Hopp til innhold

Vurderer å åpne Holmestrandtunnelen

Tunnelen har vært stengt for trafikk i tre år.

Holmestrandtunnelen

STENGT NÅ: Det kan være at Holmestrandtunnelen åpnes igjen for å avlaste omkjøringsveiene. (arkivbilde)

Foto: Henrik Bøe / NRK

Etter at Skjeggestadbrua delvis kollapset etter et jordras mandag ettermiddag, har Statens vegvesen sett på alternative omkjøringsveier. De siste dagene har blitt brukt til å finne ut hva som skjedde, og hvordan trafikken kan ledes trygt forbi rasstedet.

Det er uvisst hvor lenge E18 vil være stengt i begge retninger. Og både ordføreren i Holmestrand, Alf Johan Svele, og ordføreren i nabokommunen Re, Thorvald Hillestad, har uttrykt sin bekymring for økt trafikk på henholdsvis veien gjennom Holmestrand sentrum og Bispeveien.

Statens vegvesen ber modulvogntog kjøre fylkesvei 32 og 35 mellom Ås-krysset i Tønsberg og Islandkrysset, og ikke de andre omkjøringsveiene som er skiltet rundt den stengte Skjeggestadbrua.

Les flere trafikkmeldinger her.

Mulig tunnelen åpnes

Et alternativ som også vurderes er å åpne Holmestrandtunnelen, som ble stengt i januar 2012.

– Jernbaneverket har sprengt en tunnel i nærheten og det kan ha hatt påvirkning på Holmestrandtunnelen. Den har ikke vært åpen for vegtrafikk på flere år, og er et anleggsområde som Jernbaneverket disponerer i dag, skriver Vestfold fylkeskommune på sin nettside.

I tillegg sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Ingunn Foss, at det er helt andre krav til en tunnel for trafikk enn det er for anleggsarbeid.

Skjeggestad bru.

GIKK FRA BILEN: Onsdag ettermiddag ble de evakuerte kjøretøyene på brua kjørt vekk.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Sjekker fjellet

Statens vegvesen sjekker nå fjellet i tunnelen.

– Finansielle og eiermessige forhold må også vurderes dersom tunnelen skal åpnes. Skal tunnelen tas i bruk for trafikk, må dette gjøres i dialog med fylkestinget som har vedtatt stenging, og med Jernbaneverket som disponerer tunnelen i dag, opplyser fylkeskommunen.

Løsmasser og leire

Foss orienterte torsdag fylkespolitikerne om status for brua i Holmestrand. Hun presiserer at bruas fundament står fast i fjell med stålkjernepeler, og at brua ikke er fundamentert i løsmasser eller leire.

– Det skal undersøkes om det er selve stålkjernepelene i fundamentet som er skadet, eller om det er betongpilaren over fundamentet som er forskjøvet på grunn av et horisontalt press fra løsmasser, skriver Vestfold fylkeskommune.