Vurderer å anmelde buss-rasismen

Politiet vurderer å opprette sak i forbindelse med at flere jenter ble utsatt for rasisme på bussen.

Visepolitimester i Vestfold, Steinar Kaasa

Visepolitimester Steinar Kaasa sier at politiet vurderer å gå videre med saken der ei jente ble trakassert på bussen.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Tidligere denne uka ble flere jenter utsatt for rasistisk trakassering av en eldre dame på bussen mellom Tønsberg og Sandefjord.

En av jentene skal blant annet ha blitt kalt «jævla svarte kjerring», mens en annen ble bedt om å flytte seg.

Les også: Derfor griper vi ikke inn i hverdagsrasisme

– Det er sjelden det kommer slike anmeldelser til oss. Men vi vet at det er en del av dette, sier visepolitimester Steinar Kaasa.

Politiet vurderer nå å opprette sak på eget initiativ.

Trenger forklaringer

– Vi har ikke vært i direkte kontakt med dem, men vi foretar nå en vurdering på om vi skal opprette sak der de vil være fornærmede i saken. Det vi først og fremst må få klarhet i, er om det er grunnlag for å reise sak. Vi er avhengige av gode forklaringer fra dem som var til stede.

Skiller dere på grov og mindre grov rasisme?

– Vi har ikke noe direkte skille, men man må se på i hvilken sammenheng ytringene kommer og hvordan de ble fremsatt.

Saken kan bli utvidet

I dette tilfellet var det ikke bare rasistiske ytringer, men også fysisk trakassering. Hva vil du si om det i en anmeldelsessammenheng?

Visepolitimesteren sier at det vil kunne bli aktuelt å bruke andre bestemmelser i straffeloven i forbindelse med at den eldre kvinnen også skal ha utsatt en kvinne for fysisk trakassering.

– Det kan være aktuelt å bruke flere bestemmelser enn den som går på hatefulle eller rasistiske ytringer.

Bør vurdere farlighetsgraden

Når bør man gripe inn når man ser at andre blir utsatt for rasisme eller vold?

– Det er situasjonsbetinget. Generelt bør man i alle fall foreta en vurdering først. I noen tilfeller bør man sjekke om det kan være farlig å blande seg inn. Da bør man heller ringe politiet.

Kaasa sier at dersom det dreier seg om en ufarlig situasjon bør vi i aller høyeste grad bry oss og gripe inn. Men det er viktig å være bevisst på at det er mange måter å gjøre det på.

– Går man inn med en reflektert vinkling vil man kanskje oppnå mer enn om man bare tar til motmæle og sier «du er dum». Man bør ikke buse inn uten å ha en formening om hvordan man skal gripe tak i det. Det kan trigge personen og gjøre situasjonen verre.