«Kjernekarer» har hjulpet politiet i kampen mot voldtekter

Den nye kampanjen mot voldtekt, som ble startet før julebordsesongen i fjor, har gitt flere resultater.

Kjetil Rakkestad

Politioverbetjent, Kjetil Rakkestad, tror holdningskampanjen «Kjernekar» har gitt resultater.

Foto: Knut-Øyvind Hagen

Ansvarlig for kampanjen i Telemark, politioverbetjent Kjetil Rakkestad, tror den har skapt større bevissthet blant ungdom i Telemark.

– Jeg håper den har fått noen til å tenke seg om, og fått andre til å ta vare på de rundt seg. Ser vi på voldtektstallene her i Telemark, er det vanskelig å trekke noen slutninger ut av det.

I fjor hadde Telemark 45 anmeldte voldtektsforhold, hittil er tallet 33, noe som betyr et noe lavere snitt enn fjoråret.

– Det er fortsatt to måneder igjen av året, så vi tror ikke at det vil bli så stor forskjell på de endelige tallene.

Politiets facebook-side "Kjernekar"

Kampanjens Facebook-side har nådd mange

Foto: Skjermdump

Populær

Det var Kripos sentralt som i fjor lanserte kampanjen. Nå er midlene brukt opp, og kampanjen er i hovedsak avsluttet.

Presseansvarlig i Kripos Ida Dahl Nilsen mener de har lyktes med å formidle budskapet.

– Facebookgruppa har fått over 65.000 følgere. Vi vet også at budskapet vårt treffer, og vi vet vi har nådd fram til den målgruppa vi hadde i kikkerten, nemlig personer mellom 18 og 35 år.

Store mørketall

Bakgrunnen for kampanjen var blant annet tall som viste at nærmere 40 prosent av alle voldtektene skjedde i forbindelse med fest.

Ifølge Kripos er det foreløpig for tidlig å tallfeste effekten av en slik holdningskampanje.

– Disse anmeldelsestallene er litt vanskelige å tolke, for dette er en kriminalitet med store mørketall. Dersom de går opp kan betyr det likevel bety at kampanjen har fungert, fordi det kan bety at flere har turt å si ifra. Vi må også huske at det er vanskelig å måle effekten av slike holdningskampanjer, for det kan først vise seg senere.

Kripos har satt i gang en kampanje mot voldtekter som skjer i forbindelse med rus og fest. Studentene ønsker kampanjen velkommen.