- Det er alvorlig og svekker respekten for politiet

Vold og trusler mot politiet øker. I helgen opplevde ansatte i politiet i Vestfold igjen å bli drapstruet. Politidistriktet har registrert flere voldssaker i år enn tidligere år.

Vold og trusler mot politiet øker.

Politibetjentene Geir Brevik og Kristin Huss forteller om trusler mot dem i hverdagen.

Begge politibetjentene NRK sitter på med mandag formiddag, har nettopp gjennomført sin aller første sommer i politiet.

Etter to måneder i sommerfylket Vestfold er de fornøyd med yrkesvalget, men det er ikke alle opplevelser som har vært like hyggelige.

– Noen ting blir sagt i affekt, men det er klart det ikke er noe behagelig å bli fortalt at familien din skal slaktes, sier Geir Brevik, politibetjent i Tønsberg.

Vold og trusler mot politiet øker

Tall fra politidirektoratet viser nesten en dobling i antall voldssaker mot norsk politi fra 2004 til 2012.

I samme periode økte antall trusselsaker mot politiet fra 443 til 773.

I helgen som gikk ble politifolk i Vestfold igjen drapstruet og utsatt for vold.

Ferske tall fra politimesteren i Vestfold, Rune Bård Hansen, viser flere voldssaker mot politiet i distriktet så langt i år sammenliknet med de tre foregående årene.

Antall trusselsaker er høyere enn i både 2011 og 2013, men lavere enn 2012.

SE REPORTASJE ØVERST I SAKEN.