Hopp til innhold

– Tannhelsen bør være en del av folketrygden

Telemarkspolitikere er enige om at dagens tannhelsetilbud ikke er tilstrekkelig.

Boring hos tannlegen

Politikerne i Telemark mener det offentlig burde bidratt mer for å ivareta folks tannhelse.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Telemarkspolitikere er enige om at dagens tannhelsetilbud ikke er tilstrekkelig, og ønsker utvidede støtteordninger

De siste ukene har NRK omtalt flere saker som handler om tannhelse. Politikerne i Telemark later til å være enige i at enda flere burde få tilbud om finansiell støtte via trygdeordninger.

– Ideelt sett burde lege og tannhelsetjenesten vært likestilt, sier Anne-Nora Oma Dahle, fra Senterpartiet.

Bør underlegges trygdesystemet

Hun får støtte fra samtlige telemarkspolitikere i opposisjon. Ådne Naper i Sosialistisk Venstreparti, mener tannhelsen bør bli en del av folketrygden.

– Det bør bli rimeligere og mer tilgjengelig for alle, men det må gjøres på en spesiell måte. Vi mener tannhelsen bør bli en del av folketrygden.

Også stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Terje Lien Aasland

Ådne Naper

Nestleder i Telemark SV Ådne Naper mener tannhelsen burde bli en del av folketrygden.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

mener tannhelsen i større grad burde bli dekt av det offentlige.

– Tannhelsetjenesten burde bli underlagt trygdesystemet.

– Nådde ikke målene

Han erkjenner at Arbeiderpartiet ikke lyktes med sine mål med tanke på tannhelsen under sine år i regjering.

– Men vi starta en prosess hvor en større del av tjenesten kom inn under det offentlige systemet.

Heller ikke SV er fornøyde med hva som ble oppnådd da de var i posisjon.

– Vi ønsket en tannhelsereform og var ikke fornøyde med det som kom fram. Vi ville videre, og gikk til valg på en ny tannhelsereform.

– Rart det ikke er et offentlig ansvar

Men det er ikke bare i opposisjon ønsket om et styrket tannhelsetilbud står på agendaen.

Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen i Høyre mener er det er underlig at tannhelsen ikke er underlagt det offentlig i land som Norge.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi i KRF mener man bør se på tennene som en del av kroppen, og at det derfor må være et godt tilbud og se på egen andelen.

Heller ikke Venstre er fornøgd med dagens ordninger.

– Vi ønsker et bedre tilbud enn det vi har, og det går på finansieringen. Tannlege er veldig dyrt, og det er ikke alle som har råd til det, sier Torgeir Fossli fra Venstre.

Gunn Marit Helgesen i Høyre mener også at situasjonen i dag kunne vært forbedret, men mener en omveltning kan være vanskelig å gjennomføre.

– Det er rart at vi i Norge ikke har det som en del av det offentlig helsetilbudet, men siden vi har aldri har hatt, blir det fort prioriteringer for å få det inn. Men ideelt sett burde det vært en del av helsetilbudet, avslutter Helgesen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark