Vil ta grep før folk blir uføre

Andelen unge uføre har aldri vært høyere. Nav-direktør i Vestfold og Telemark, Terje Tønnesen, mener man må ta grep før folk blir uføretrygdet.

NAV

Over 20 000 nordmenn under 35 er uføretrygdet.

Foto: Hans Erik Weiby

I løpet av de fem siste årene har det blitt 50 prosent flere uføre under 35 år i Norge.

Nå er over 20 000 nordmenn under 35 uføretrygdet og andelen unge uføre har aldri vært høyere, skriver Aftenposten.

Terje Tønnesen, fylkesdirektør for Nav i Vestfold og Telemark, sier at den samme tendensen gjelder for Vestfold.

– Vi har økt med cirka 47 prosent de siste seks årene. Nesten 1200 mennesker i alderen opptil 35 år er uføretrygdet, sier han.

Flere med psykiske lidelser

Han mener det er flere grunner til denne utviklingen.

– Først og fremst er det en omlegging av statistikken i Nav, slik at det som tidligere lå under tidsbegrenset uføretrygd nå er avviklet og lagt inn under den ordinære uføretrygdstatistikken. Det andre er at psykiske lidelser øker blant mennesker i ung alder. Diagnosene kommer tidligere, forklarer Tønnesen.

Han forteller at andelen kvinner tradisjonelt sett er høyere blant uføretrygdede.

– Men blant uføretrygdede i ung alder jevner det seg ut.

Forebyggende tiltak

Tønnesen understreker at det er mulig å komme seg tilbake til arbeidslivet etter at man har blitt uføretrygdet.

– Det er reversibelt. Dessverre ser vi at det er svært få som vender tilbake til arbeidslivet.

Han mener man må ta grep før det går så langt.

– Jeg tror man må sette inn støtet på forebyggende arbeid og forebygge at folk blir uføretrygdet. Det skjer i skolen, i familien og gjerne før de kommer til Nav. Og så kan vi bli bedre til å kombinere folks helsesituasjon med aktivitet. Jeg tror at man i fremtiden vil kombinere skole, arbeidssituasjon og helsesituasjon i større grad, sier han.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Programleder Martin Torstveit i tv-studioet.

Martin Torstveit gir deg lokale nyheter

Martin Torstveit gir deg lokale nyheter