Hopp til innhold

Vil ta en oppvask i renholdsbransjen

– Vi er flinke til å avdekke svart arbeid og sosial dumping i byggebransjen, men vi har kommet til kort i renholdsbransjen, sier Lars Egeland (SV).

Mopper golv

FLERE DØMT: I 2016 var det 124 domfellelser som angikk arbeidskrim i Vestfold. Sosial dumping og svart arbeid er en del av disse.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Han ønsker at det kastes lys på bransjen som blant andre består av et stort antall østeuropeiske kvinner.

– Da arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa startet var det mange norske bedrifter som så muligheter til å skaffe seg billig arbeidskraft. Etter hvert er det ikke bare arbeidstakere som har kommet, men hele firmaer som ofte har tilknytning til organisert kriminalitet, og som gjør det vanskelig å drive lovlig, sier Egeland.

Svart arbeid

Ifølge Egeland anslår skattemyndighetene at halvparten av dem som jobber som renholdere i private hjem, jobber svart.

– Det er en kriminell handling, både av dem som jobber svart, men også for dem som benytter seg av svarte tjenester, sier han.

Politikeren mener renholdere skal være ansatt i hele stillinger i firma de jobber i.

– Å være organisert i fagforeninger er viktig, og bidrar til ryddige arbeidsforhold, sier Egeland.

Han ønsker derfor å øke skattefradraget for fagforeningskontingent og forby

Profilbilde av Lars Egeland.

RETTIGHETER: Lars Egeland synes det er viktig å organisere renholdsarbeidere i Vestfold.

Foto: Vestfold SV

bemanningsbyråer i denne bransjen for å sikre at ingen jobber ulovlig.

Mottar tips

Rolf Geir Hillestad, leder av Fellesforbundet i Vestfold, mottar ofte tips om svart arbeid fra medlemmene. Han anonymiserer tipsene og sender dem til politiet og skattevesenet.

– Det kommer en del tips fra renholdsbransjen også som gjelder mennesker som ikke får lønnen de skal ha, og hvor det utbetales «svart lønn», sier Hillestad.

Rolf Geir Hillestad

SAMARBEID: Leder av Fellesforbundet i Vestfold, Rolf Geir Hillestad er fornøyd med at så mange forskjellige etater går sammen for å avdekke arbeidskriminalitet.

Foto: privat

Et unikt samarbeid mellom flere etater som politi, Skattevesen, Arbeidstilsyn, byggmesterlaug, NHO og LO, sørger for at flere blir dømt for denne typen kriminalitet.

Vil prioritere renhold

I 2016 var det 124 domfellelser som angikk arbeidskrim i Vestfold. Sosial dumping og svart arbeid er en del av disse.

Politiadvokat Jan Stapnes i Økoteam Vestfold, sier til NRK at politiet vil følge opp renholdsbransjen.

Jan Stapnes

PRIORITERER: Politiadvokat Jan Stapnes i Økoteam Vestfold vil følge opp renholdsbransjen i nå og i framtiden.

Foto: Henrik Bøe / NRK

– Vi får en del tips i løpet av året om dette både innenfor renholdsbransjen og andre bransjer. Vi skal nå og i fremtiden også fokusere på dette, sier Stapnes.

Politiet bekrefter at noen av dem som er domfelt for arbeidskriminalitet har kommet med fly fra Øst-Europa til Torp flyplass.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark