Hopp til innhold

Vil dra på ferie før skolen er slutt – noen får ja, andre får nei

Kommunene er uenige i om foreldre skal få lov til å ta barna ut av skolen før sommerferien har begynt.

Gutt som snorkler på stranda

SØKER OM FRI: Denne uka ringes sommerferien inn for barne- og ungdomsskoleelever rundt om i landet. Likevel står noen pulter allerede tomme.

Foto: Petter Strøm

Økte renter, høye matpriser, dyrt for strøm og drivstoff.

Bunken med regninger kan noen ganger virke uendelig for folk flest.

Så dukker det opp et fristende tilbud.

En reise til varmere strøk, til en billigere penge enn forventet, men avreisedato er før skoleferien til barna har begynt.

Er det egentlig et problem?

Det strides kommunene om.

Les også Nordmenn prioriterer sommerferie til tross for strammere økonomi

Strand, klipper, parasoller og hav

– Vi følger nasjonale rammer

I Porsgrunn forteller kommunalsjef Tollef Stensrud at elevene som søker om fri, som oftest får et ja.

Det er et annet svar enn det elevene i Sandefjord kommune får.

– Vi har noen nasjonale rammer vi skal forholde oss til, og summen av de rammene gjør at vi som oftest svarer nei, sier rektor Thomas Mørk Bjørvik.

Thomas Mørk Bjørvik, Mosserød skole i Sandefjord.

Rektor Thomas Mørk Bjørvik på Mosserød skole i Sandefjord.

Foto: Guro Hatlo / NRK

Han understreket at det i Norge er undervisningsplikt, ikke skoleplikt.

Undervisningsåret består av minimum 190 skoledager. De dagene barna ikke er på skolen, har foreldrene ansvar for opplæringen.

– Vi synes at det er best om opplæringen foregår på skolen.

Er det greit å ta barna ut av skolen for en billigere ferie?

– Rom for å søke permisjon

Sandefjord-rektoren sier at han har et inntrykk av at skolene i kommunen har lik praksis, men at det sannsynligvis er forskjeller på tvers av kommunene.

– Det skal utvises skjønn i hvert tilfelle. Hva er årsaken til søknaden? Hvor mye fravær har eleven fra før?

Kommunalsjefen i Porsgrunn peker på den sosiale dimensjonen i disse vurderingene.

– Vi vet at ferieturer, spesielt til utlandet, er mye billigere i skoletiden enn i feriene, sier Tollef Stensrud.

Kommunalsjef Tollef Stensrud i Porsgrunn kommune

Tollef Stensrud er kommunalsjef for oppvekst i Porsgrunn kommune.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

I utgangspunktet ønsker han at elevene skal være på skolen 190 dager i skoleåret.

– Men det er jo rom for å søke permisjon, og det blir avgjort på hver enkelt skole.

Han forklarer at sjansen er stor for å få et ja dersom fraværet totalt sett ikke blir for stort og at det ikke går på bekostning av helt nødvendige aktiviteter i skoletiden.

Les også Én av fire har hatt biltrøbbel på ferie – dette må du huske før du drar

Bilferie

Mener ulik praksis er greit

Mange kommuner har utarbeidet egne retningslinjer, forteller Erik Holvik Rossvoll, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

– Kommunen trenger ikke å gi eleven permisjon selv om dette er «normalt» i andre kommuner, men like tilfeller må selvsagt behandles likt innad i kommunen.

Tidligere har kommunene bare hatt mulighet til å innvilge elevene permisjon fra grunnskolen i inntil to uker av gangen.

I den nye opplæringsloven som trer i kraft 1. august videreføres ikke denne begrensingen.

– Da kan kommunen gi permisjon dersom eleven får en opplæring som samlet sett er forsvarlig, sier Rossvoll og viser til den nye loven.

Hei!

Har du en sterk historie du vil fortelle om? Eller har du kanskje innspill til noe annet jeg bør sjekke ut?

Send meg gjerne en e-post!

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Gjørmehav etter flom på Åsgrav camping i Bø.

Opphever sperringer etter flom