Vil stoppe melking av statskroner

Private barnevernsinstitusjoner som melker staten for penger skal stenges.

Leder for Bufetat region sør, Pål Frydenberg, sier flere drivere av private barnevernsinstitusjoner ligger på inntektstoppen i Vestfold, noe han vil ha en slutt på.

Flere barnevernsinstitusjoner legger samtidig ned her i fylket fordi de mener det er for tøff konkurranse på pris i anbudskonkurransene til Bufetat.

- Etaten fokuserer ikke bare på økonomi i konkurransene om å drive institusjoner, sier Frydenberg.

Måtte legge ned

Stiftelsen Hvasser har i år lagt ned fire av sine institusjoner.

- Dette er et resultat av at vi mener at det ikke er faglig akseptabelt å drive en institusjon med de rammene Bufetat legger opp til i anbudskonkurransene sine, sier faglig administrativ leder i stiftelsen, Robert Jensen.

Jensen er også generelt svært kritisk til at driften av institusjonene skal ut på anbud.

Men Frydenberg hevder det ikke er noen sammenheng mellom inntektene den enkelte institusjon har hatt, og hvor god driften av institusjonen har vært.