Vil stoppe bygging i strandsona

1 av 2 meiner utbygginga i strandsona må stoppast heilt, eller bli bremsa ned. Det syner ei undersøking utført av Ipsos for organisasjonen Norsk Friluftsliv. Over halvparten av strandsona i Telemark er ikkje tilgjengeleg for folk flest, og omfanget aukar framleis.