Vil stenge for turister på Hardangervidda

Styrelederen i Hardangervidda nasjonalparksenter mener turistene må vike for ikke å ødelegge for villreinen på Hardangervidda.

Kiting

Ifølge styrelederen i Hardangervidda nasjonalparksenter, Per Lykke, er skikiting det som skremmer villreinen mest.

Foto: Håkon Sandåker / NRK

– Kiting er det reinen reagerer mest på, deretter er det hundespann, og skiløpere som skremmer villreinen mest, sier Per Lykke, styreleder for Hardangervidda nasjonalparksenter.

Han vil stenge opptil seks av turistforeningens hytter på Hardangervidda i tre måneder på vinterstid. Han vil også fjerne skiløyper i disse områdene. Totalt ønsker styrelederen å stenge av 25 prosent av hele Hardangervidda. Dette for å gi villreinen ro i en periode der det er vanskelig å finne mat.

Jan Erik Reiten

Jan Erik Reiten i Den Norske Turistforening.

Foto: Marius Nergård Pettersen

– Tida er inne for å stenge deler av Hardangervidda på vinterstid, da er villreinen mest sårbar, sier Lykke.

Han stiller også spørsmål om ikke deler av Hardangervidda bør fredes for turistferdsel sommerstid og i kalveperioden for villreinen.

– Vi er skeptiske til et slikt ferdselsforbud på deler av Hardangervidda. Jeg tenker at det i utgangspunktet er unødvendig å legge ned forbud, sier Jan Erik Reiten i Den Norske Turistforening.

Reiten er driftsansvarlig for alle DNT Oslo sine hytter.

– De fleste av hyttene våre er stengt på vinteren. Så tilrettelegginga på vidda er vesentlig redusert på den årstiden, så det imøtekommer jo en del av ønsket om redusert ferdsel, sier Reiten.

En trussel for villreinen

NRK har tidligere fortalt at turismen på Hardangervidda om sommeren kan være en trussel for Nord-Europas største villreinstamme.

Norsk institutt for naturforsking har gjennomført prosjekt som forteller at villreinen bruker om lag 20 prosent av Hardangervidda om sommeren. Resten av vidda bruker ikke villreinen, og der er det mye folk.

Per Lykke

Per Lykke mener det er på tide å stenge deler av Hardangervidda for turister noen måneder om vinteren. Dette for å ta bedre vare på villreinen når det er lite mat.

Foto: Rebekka Røed / NRK

– Vi ser en økt trafikk av turister også utenom høysesong. Det er utlendinger eller andre som kommer på egen hånd. Det er naturglade mennesker som ikke vil naturen eller reinen noe vondt, det er bare det at mengden og trafikken begynner å bli så stor at det må skje noe, sier Lykke i Hardangervidda nasjonalparksenter.

– Det har ikke skjedd noen endring i besøket på våre hytter. Tallene har vært nokså stabile siden 1970. Det har riktignok blitt flere som kiter. Men det er mest i områdene langs riksvei 7, sier Jan Erik Reiten i DNT.

Reiten i DNT synes det er viktig å følge med på situasjonen på Hardangervidda.

– Vi holder på med en besøksstrategi. Vi er selvsagt opptatt av villreinen og naturen på vidda. Jeg tenker at det er viktig å ta seg tid til å vurdere ulike tiltak, sier Reiten.

Trenger mer kunnskap

Miljødirektør Hans Bakke hos Fylkesmannen i Telemark tror løsningen til Per Lykke er for enkel.

Hans Bakke

Hans Bakke er miljødirektør hos Fylkesmannen i Telemark.

Foto: Roald Marker / NRK

– Det er mulig å regulere ferdselen strengere i nasjonalparken enn på resten av Hardangervidda. Vi vet heller ikke sikkert om det er vinterbeite eller sommerbeite som er minimumsfaktoren.

Bakke viser til Regionalplanen for Hardangervidda der det blir det vurdert om veien over Imingfjell skal være åpen om vinteren.

– Imingfjell er et område med store vinterbeite som vil bli vanskelig tilgjengelig for reinsdyra dersom veien blir åpen om vinteren. Vi må se nærmere på kiting og hundespann, men vi trenger mer kunnskap for å vite hvor det er nødvendig å regulere.

Bakke sier at de sentrale områdene av Hardangervidda mellom Mår og Songa er uten turistløyper og turisthytter.

– Men for at villreinen skal ta i bruk de vestlige delene av Hardangervidda må vi se på andre virkemidler. Og vi må full oversikt over alle aktivitetene i området.