Vil sette incest på timeplanen

Incestsenteret i Vestfold sin undervisningsmodell kan bli pensum for alle barn i Norge. I dag besøkte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen Presterød skole der 2. klasse fikk lære om «de vonde hemmelighetene».

Incestsatsning i skolen

Inga Marte Thorkildsen ble med 2. klasse ved Preserød skole i dag.

Foto: Helena Rønning / NRK

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen vil ha incest og seksuelle overgrep inn i lærerplanen.

Sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen jobber de for at overgrep mot barn skal bli pensum i samfunnsfag helt ned i 2. klasse.

Da hun besøkte Presterød skole i dag var hun klar på at alle barn må få informasjon om sine rettigheter og om at det finnes hjelp å få.

– Jeg er grunnleggende opptatt av at vi må berge flere barn med fra en oppvekst med vold krenkelser og seksuelle overgrep. Det å komme i kontakt med barn tidlig og snakke med dem om hva som er lov og ikke lov, er viktig, sier Thorkildsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Incestsatsning i skolen

Barne,-likestillings og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen hilser på elevene ved 2a i Presterød skole.

Foto: Helena Rønning / NRK

Jobber for få det på timeplanen

Sammen med kunnskapsminister Kristin Halvorsen jobber hun for at tabuer skal inn på timeplanen.

– Jeg tror det kommer og er optimistisk på at Norge skal begynne å ta dette område på alvor.

– Et samfunnsproblem

Hennes anliggende er å gjøre noe for at flere barn skal få det bedre. Hun mener vold og seksuelle overgrep mot barn, barn som lever med foreldre som ruser seg, barn som har foreldre med psykiske lidelser eller som krangler er et samfunnsproblem som må tas tak i.

– Det er et folkehelseproblem og da må vi også vite at det krever at vi tør å prate om det hvis skal kunne hjelpe disse barna, til at de skal skal tørre å be om hjelp.

Undervisning i Vestfold

Katrine Gøthesen

Sosialkonsulent Kristine Gøthesen ved incestsenteret i Vestfold har lang erfaring i å u undervise barn om incest.

Foto: Helena Rønning / NRK

I noen år har Incestsenteret i Vestfold drevet undervisning om incest imot skolene i Vestfold.

Sosialkonsulent Kristine Gøthesen har vært med å lage undervisningsopplegget for barn helt ned i 2. klasse. Det heter «Det er min kropp».

– Målsettingen er å lære barna å gjenkjenne signaler slik at de kan forsvare seg mot eventuelle seksuelle overgrep av både kjente og ukjente personer, sier hun.

Gøthesen, som har lang erfaring innen barnevern og forebyggende arbeid med barn og unge, er opptatt av et spesialopplegg for dette tema er nødvendig.

– Selv om mange lærere snakker om dette tema, kan det være avgjørende at en med spesialkompetanse innen incest gjør det.

Undervisningsopplegget kan bli en modell

I dag hadde barne,-likestillings og inkluderingsministeren med seg en delegasjon av mennesker fra både departement og direktorat.

Om incest skal inn som en del av pensum, må lærerne ha en modell å jobbe ut ifra, og «Det er min kropp» kan være en slik modell, sier Inga Marte Thorkildsen.

– Når kan dette skje?

– Vi har lærerplanen ute på høring nå, sier Thorkildsen, uten å love noen dato for innføring i skolen.

Incestsenteret i Vestfold sin undervisningsmodell kan bli pensum for alle barn i Norge. I dag besøkte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen Presterød skole i Tønsberg der 2. klasse fikk lære om «de vonde hemmelighetene».

Se video: Vil ha incest på timeplanen (Foto/reporter: Hans Petter Reppe/NRK)