– Mye av spesialundervisningen er bortkastet

Norske kommuner vil ha færre elever med spesialundervisning i grunnskolen. Forsker mener slik undervisning er til liten nytte for mange av elevene.

Elev får undervisning
Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Porsgrunn kommune er en av mange norske kommuner som har hatt en stor økning i antall elever med spesialundervisning de siste årene.

– Det er bekymringsfullt i seg sjøl. Og det er også lov til å sette spørsmålstegn ved om spesialundervisning er rett medisin, sier kommunalsjef for barn og unge i Porsgrunn kommune, Inger Lysa.

Inger Lysa

Kommunalsjef Inger Lysa er glad for at trenden i Porsgrunn er snudd. I 2013 var det færre elever med spesialundervisning sammenlignet med året før.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Lysa støtter seg til professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl.

Han har forsket på spesialundervisning i grunnskolen og mener tilbudet er av veldig varierende kvalitet.

– Noe av undervisningen har effekt og ser ut til å gi resultater, men det er også en del som ikke gir resultater. Nesten 40 prosent av spesialundervisninga gjennomføres av personer uten pedagogisk utdannelse, sier Nordahl.

I februar får kommunene i Telemark en tiltaksplan for hvordan antall elever skal gjennomføres. Det er Thomas Nordahl som står bak rapporten.

Én av ti får spesialhjelp

I 2012 hadde hver tiende elev i grunnskolene i Skien og Porsgrunn spesialundervisning.

– Da lykkes vi ikke godt nok med den ordinære undervisning. Og da må vi styrke den så godt vi kan, så færre har behov for noe ved siden av, sier Lysa.

Noe har skjedd. Fra høsten 2012 til høsten 2013 har 14 av 18 telemarkskommuner redusert antall elever med spesialundervisning. Nedgangen i Porsgrunn er på ti prosent.

Lysa mener det skyldes at det er gjort en grundigere kartlegging av elevene og hva skolen kan tilby, før det avgjøres om elevene skal få spesialundervisning.

Klarere styring i klasserommet

Ved Klevstrand skole i Porsgrunn hadde man for tre år siden 20 prosent av elevene i spesialundervisning. I dag er antallet redusert til fem prosent.

Rektor Erling Laland trekker fram to viktige grep.

– Det ene var tydeligere klasseledelse, med god struktur og ramme for timene. Det andre var forholdet mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring. Det gjør at vi prøver ut mange ting før vi tar kontakt med PP-tjenesten.

Undervisning ved Klevstrand skole

Klevstrand skole i Porsgrunn har gjennomført et treårig prosjekt for å flere elever til å følge den vanlige undervisningen. Rektor mener det har vært en suksess.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Økonomisk begrunna

Ikke alle er glade for at det blir færre elever som får spesialundervisning.
NRK har vært i kontakt med foreldre som er bekymra for at barn med spesielle behov skal falle utenfor. Men dette er et sårt tema og av hensyn til familien og barna ønsker foreldrene ikke å stå fram i media.

Leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elisabeth Strengen Gundersen, sier FUG får mange henvendelser om spesialundervisning.

Hun er overbevist om at ønsket om færre elever i spesialundervisning skyldes at kommunene må kutte kostnader.

– Hadde man hatt ubegrensa med penger, hadde det kanskje vært aktuelt å tilby enda flere elever spesialundervisning.

Men kommunalsjef Inger Lysa i Porsgrunn kommune tilbakeviser at det er økonomisk hensyn som er viktigst.

– Arbeidet med å redusere antall elever med spesialundervisning, er først og fremst begrunna med at man ikke ser den ønskede effekten. Og det kan ikke være riktig at ti prosent av elevmassen faller utenfor det ordinære opplæringstilbudet.