Vil redusere bompenger ytterligere

De borgerlige partiene er ikke fornøyd med bompengesatsene på E18 gjennom Vestfold. Selv om satsene nå er redusert, vil politikerne ha dem ytterligere ned.

Bompenge-skilt

De borgerlige partiene i Vestfold vil jobbe for å redusere bompengesatsene ytterligere.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Takket være en ny statlig renteberegning som reduserer renten på lån som skal finansiere den nye E18 og lengre avdragstid, så reduseres dermed også bompengebehovet på E18, sier de fire partiene Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Partiene har stått samlet for å få bompengene ned fra opprinnelig 111 kroner til dagens vedtatte 75 kroner i bompenger på strekningen E18 gjennom Vestfold. Dette var det ikke mulig å få til med den forrige regjeringen, sier de.

Prinsipprytteri

Fylkesordfører Per Eivind Johansen (H) beskylder den tidligere rødgrønne regjeringen for prinsipprytteri.

– Nå har vi diskutert dette med to tidligere samferdselsministere uten å komme i mål. For Staten ville det ikke bety tap av penger. Det ville bare bety at de tjente litt mindre på å sette ned en kunstig høy rente, sier Johansen som kaller det prinsipprytteri.

Vil ha lavere bompengesatser

De borgerlige partiene har stått sammen for å redusere bompengesatsene på E18 gjennom Vestfold. De er likevel ikke fornøyd før det koster ned mot 60 kroner å kjøre gjennom Vestfold. Fra venstre: Kåre Pettersen (V), Frode Hestnes (Frp), Per-Eivind Johansen (H) og Hans Hilding Hønsvall (Krf).

Politikerne viser til undersøkelser som viser at en nedgang på 10 kroner i bompenger betyr at 10.000 flere biler velger hovedveien fremfor å finne alternative omkjøringsveier, eller hindrer såkalt trafikklekkasje som det heter i samferdselskretser.

Det er avgjørende at vi nå får ledet mest mulig av trafikken på E18 og ikke inn på sideveiene der folk bor, sier Venstres Kåre Pettersen.

Fremskrittspartiet sa i valgkampen klart nei til bompenger. Nå styrer partiet samferdselsdepartementet. Likevel mener Frode Hestnes (Frp) at partiet ikke har blitt for bompenger.

– Hadde det ikke vært for den sittende regjeringen så hadde det blitt mye dyrere å kjøre bil. Vestfold hadde ikke engang kommet med på den prøveordningen som Stortinget nå har vedtatt med lavere rente på veifinansieringslånet, sier Hestnes.

Partiene åpner også for muligheten av å danne ett felles landsomfattende bompengeselskap og legge sitt nåværende bompengeinnkrevningsselskap inn i dette eventuelle nye landsomfattende selskapet dersom det blir noe av.

Tidligere ferdig - 35 millioner dyrere

Nye E18 gjennom Vestfold skal nå etter planen åpne den 4. juli. Det er nær fire måneder før den forrige regjeringen planla å åpne veien, men så har da også veibyggingen blitt 35 millioner kroner dyrere enn planlagt fordi man har kjørt med døgnkontinuerlig drift for å forsere ferdigstillelsen av veien. Dette er en regning som Vestfolds politikere regner med at staten tar på sin kappe.

–– Vi har også fått til at de nær fire månedene som veien nå vil være kjørbar før den opprinnelig var planlagt ferdig, skal være bompengefri, sier politikerne.