Hopp til innhold

Vil lempe på varetektskrav

Politimesteren i Vestfold vil varetektsfengsle ekstremister som kan komme til å begå terrorhandlinger.

Politimester Rune B. Hansen

Politimester i Vestfold, Rune Bård Hansen, tror politiet har vært for naive.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

– Det er ikke straffbart å bli verken fanatisk høyreekstremist eller islamsk ekstremist, og det er heller ikke forbudt å bli radikalisert. Vi kan jo tenke tilbake på 70-åra da noen ønsket væpna revolusjon. Det medførte jo overvåkning, men i seg selv var det ikke straffbart.

Det sier politimester Rune Bård Hansen i Vestfold politidistrikt. Med tanke på dagens situasjon, med radikaliserte som reiser utenlands for å slutte seg til forskjellige grupper, mener Hansen at samfunnet må tenke nytt om virkemidler.

– I dag må vi ha en konkret trussel om terrorintensjon før strafferetten kommer inn.

Kan være for seint

Hansen mener at det kan være et problem hvis man vil stoppe de som er på vei til Gardermoen for å reise utenlands. Det må, som det heter i juridiske termer, bevises ut over enhver rimelig tvil at de har til hensikt å delta i noe som er straffbart, for eksempel folkemord eller andre terrorhandlinger.

– Når en person har kommet så langt at man faktisk mener å kunne bevise at terskelen for det straffbare nærmer seg, så vil det ofte være for seint.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Terrorist skyter på kjøpesenteret Westgate i Nairobi

Hassan Dhuhulow vokste opp i Larvik, men ble radikalisert og reiste til Kenya via Somalia der han sluttet seg til Al-Shabaab. Det endte i et blodbad der 67 mennesker ble drept.

Foto: Overvåkingsvideo / Reuters

Vært for naive

– Mangler det virkemidler som politiet kunne tatt i bruk?

–Jeg føler ganske sterkt at det burde være lettere å stoppe folk i siste øyeblikk, altså som en siste mulighet. Vi har kanskje vært litt naive og sagt at "tenk hvis de skal være med i en lovlig virksomhet" og lignende.

Hansen mener samfunnet må ha såpass tillit til rettsvesenet at dette sjelden kommer til å bli et problem. Og han mener at dette hensynet faktisk må vike i enkelte tilfeller.

Les også:

Nytt med radikalisering

Politimesteren mener det er viktig å øke bevisstheten rundt det som nå skjer.

– Det er jo ikke lenge siden en lærer, ungdomsklubbleder eller idrettsleder aldri ville ha tenkt på spørsmål som radikalisering, for eksempel hvis en gutt begynner med skjegg eller jenter dekker til ansiktet. Jeg tror bevisstheten rundt dette er helt annerledes nå.

Les også:

Bør kunne få fengsle

– Burde Hassan Dhuhulow fra Larvik vært varetektsfengslet på Gardermoen før han dro til Kenya?

– Sett i ettertid er det jo ingen tvil om det. Men på det tidspunktet og med det lovverket som gjaldt da og fortsatt gjelder, så var ikke det mulig.

– Burde den muligheten komme?

– Ja, etter min oppfatning burde den det. Jeg vet jo at riksadvokaten går inn for dette nå, men dette blir kompliserte avveininger mellom ytringsfrihet og samfunnsvern. Jeg tror nok kanskje vi har vært litt naive tidligere.