Vil lære av brannen på Sky

Den tre dager lange brannen i hageavfallskompost på Sky i Larvik kan gi viktige erfaringer til bruk ved lignende hendelser senere, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Brann i hageavfall på Sky i Larvik

Det tok tre dager å slukke brannen i hageavfallet på Sky. Mannskaper fra brannvesenet og Sivilforsvaret deltok. Også skogbrannhelikopteret ble tatt i bruk.

Foto: NRK

Lørdag 15. juli begynte det å brenne i de store mengdene med hageavfall som er lagret på Sky i Larvik. Flere naboer ble evakuert under brannen, røyk la seg over store deler av søndre Vestfold og hastigheten på E18 forbi brannstedet ble satt ned på grunn av dårlig sikt.

Mannskaper fra brannvesenet og Sivilforsvaret deltok i slukkingen, og i tillegg ble skogbrannhelikopteret satt inn.

Ønsker å lære

Det er DSB som forvalter ordningen med dette helikopteret, og nå ber de Larvik brannvesen om en redegjørelse om hvordan brannen ble håndtert, hvilke ressurser som ble brukt og en vurdering av hvordan rekvireringen av skogbrannhelikopteret ble gjort.

Anne Rygh Pedersen

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Hovedgrunnen til en slik redegjørelse er at vi ønsker å lære av hendelser der vi har ytet bistand med helikopteret. Det gjør vi best ved å spørre dem som har støvlene på, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB.

– Ren rutine

DSB ber om slike redegjørelser ved alle henvendelser det skogbrannhelikopteret har vært brukt. Det kan gi nyttige erfaringer både for det brannvesenet som har vært involvert i en hendelse, for andre brannvesen som kan komme opp i lignende hendelser og for direktoratet selv, sier Rygh Pedersen.

– Ikke minst ønsker vi at helikoptertjenesten for slukking blir best mulig tilpasset og egnet til det behovet vi har her i landet.

Hun understreker at dette er en ren rutine når helikopteret har vært i innsats, og at det ikke er kommet tilbakemeldinger på at noe ikke har fungert.

– Nei, dette er ingen slik evaluering, og det er ikke tilfelle i denne saken.

Les også:

Hageavfall kan selvantenne